www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 2.5°C
Dnes je Úterý, 28. březen 2017, svátek má Soňa, zítra Taťána
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Najdete
nás na
Facebook Region Štětsko Youtube KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Bosé nohy v parku [nové okno]
Štětí.cz arrow Výběrová řízení a pronájmy arrow Výběrové řízení: Vedoucí Odboru správy

Výběrové řízení: Vedoucí Odboru správy

Tisk
Středa, 08. únor 2017, 16:31
M Ě S T O Š T Ě T Í
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, tel. 416 859 111, fax: 416 812 356

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu Štětí vyhlašuje dle zák. č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pozice

Vedoucí Odboru správy Městského úřadu Štětí

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
fyzická osoba, která
 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem;
 • splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., tzv. „lustrační zákon“.

Požadavky na uchazeče:
 • vysokoškolské vzdělání (v magisterském programu oboru právo – výhodou);
 • znalost nového občanského zákoníku, správního řádu, zákona o úředních ÚSC, zákoníku práce, zákona o evidenci obyvatel, o obcích, o matrikách, o státním občanství ČR;  o přestupcích - výhodou;
 • praxe ve vedoucí funkci ve veřejné správě - výhodou;
 • strategické myšlení, schopnost samostatného rozhodování;
 • organizační a komunikační schopnosti, flexibilita, spolehlivost;
 • dobrá znalost práce na PC (znalost programu GINIS výhodou).
Písemná přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • datum a podpis uchazeče;
 • kontaktní spojení.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednosti;
 • lustrační osvědčení (nebo doklad o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a čestné prohlášení v souladu s § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., tzv. „lustrační zákon“ (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971).
Předpokládaný termín nástupu: dohodou, ihned po ukončení výběrového řízení.

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, platová třída: 11.

Místo výkonu práce: Město Štětí.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemnice MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.

Obálku označte: „NEOTVÍRAT - VŘ - VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY".

Lhůta pro podání přihlášky : do 31.3.2017

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 31. 3. 2017.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení prodloužit, žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Štětí 8.2.2017

Ing. Alice Mezková
Tajemnice MěÚ Štětí
 
< Předch.
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotoProdej, byt 4+kk +2x lodžie, po komplet. rekonstrukci, Štětí včetně kompletního
Byty (27.03.2017)
Inzerát obsahuje fotoNabídka veškerých zednických prací
Práce a služby (26.03.2017)
Inzerát obsahuje fotoKarbonové kolo Look
Kola (25.03.2017)
Inzerát obsahuje fotoProdám motocykl Yamaha FZ6 S2
Moto (25.03.2017)
Inzerát obsahuje fotoProdám stavební pozemek
Pozemky a ostatní (24.03.2017)
Inzerát obsahuje fotoSpolečenské boty
Dětské oblečení a obuv (23.03.2017)
Inzerát obsahuje fotoTerárium
Zvířata (23.03.2017)
Inzerát obsahuje fotoKošile s. Oliver
Dětské oblečení a obuv (23.03.2017)
Inzerát obsahuje fotoKopačky
Dětské oblečení a obuv (23.03.2017)
Inzerát neobsahuje fotoNabizim jezdeni na koni
Zvířata (21.03.2017)