www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 15.6°C
Dnes je Úterý, 25. červenec 2017, svátek má Jakub, zítra Anna
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Najdete
nás na
Facebook Region Štětsko Youtube KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Tour de Texas 2017 [nové okno]
Štětí.cz arrow Městská policie arrow Činnost a oznámení arrow Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2017

Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2017

Tisk
Středa, 11. leden 2017, 09:27

Dopravní nehoda v Radouni

Dopravní nehoda v Radouni Dne 29.6.2017 po 11:00 hodině zasahovala službukonající hlídka Městské policie Štětí v místní části Radouň, kde došlo k dopravní nehodě, která se obešla bez zranění. Řidič nákladního vozidla způsobil škodu na majetku třetí osoby a to konkrétně na lampě pouličního osvětlení a na sloupu rozvádějící telefonní kabel. Na místo byla přivolána Policie ČR z oddělení Dopravních nehod Litoměřice. Strážníci na místě dopravní nehody prováděli dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu až do příjezdu Policie ČR z oddělení Dopravních nehod Litoměřice, která si celou událost na místě převzala k dalšímu šetření.

Odhalil je městský kamerový dohlížecí systém

Odhalil je městský kamerový dohlížecí systém Dne 28.6.2017 bylo prostřednictví městského kamerového dohlížecího systému zjištěno porušení Obecně závazné vyhlášky města Štětí č. 6/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranství a to hned třemi osobami, které na Mírovém náměstí u dětského hřiště konzumovali pivo. Počínání těchto osob bylo oznámeno na Odbor správy města Štětí.

Neosvětlený cyklista

Dne 26.6.2017 prováděla noční hlídka Městské policie Štětí kontrolu v ulici Dlouhá, která byla primárně zaměřena na cyklisty. Při této kontrole byl po 22:00 hodině, zjištěn 28letý neosvětlený cyklista, který tímto nesplnil svou povinnost, kterou mu ukládá § 58, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za což mu hrozila bloková pokuta až do výše 2000 Kč. Cyklista byl strážníky řešen v blokovém řízení.

Nález injekčních stříkaček

V minulém týdnu byly nalezeny tři použité injekční stříkačky a to na různých místech ve městě - v ulici U stadionu, Obchodní a Litoměřická. I když nálezy injekčních stříkaček, nejsou tak časté, přece jen bych chtěla upozornit občany, aby především poučili své děti, které se v době školních prázdnin více pohybují venku, aby v případě nálezu injekční stříkačky, na ni v žádném případě nesahaly ani nešlapaly. V důsledku poranění o jehlu hrozí přenos infekčních chorob, z nichž nejzávažnější je virus HIV způsobující AIDS. Nález injekční stříkačky, ale ani neignorujte! Neznamená, že když jste se o jehlu neporanily Vy, nemůže se to stát někomu jinému. Na druhé straně bych apelovala hlavně na nitrožilní uživatele návykových látek, aby nebyly laxní a neodhazovali injekční stříkačky, kde se jim zlíbí. U nás ve Štětí, provádí bezplatnou výměnu použitých injekčních stříkaček terénní pracovníci Kontaktního centra Litoměřice a poskytují i příslušenství v podobě materiálu ke snížení rizik spojených s užíváním (tzv. Harm Reduction). Bližší informace o Kontaktním centrum LTM naleznete na webových stránkách města Štětí v sekci Zdravotní a sociální služby. V případě nálezu injekční stříkačky je nejlepším řešením přivolat Městskou policii Štětí přes linku 156 (3), která provede sběr a následně zajistí odbornou likvidaci.

Ovce na útěku

Ovce na útěku Dne 26. 6. 2017 v dopoledních hodinách byla hlídka Městské policie Štětí přivolána do místní části Počeplice, kde dle telefonického sdělení oznamovatele, volně pobíhá několik ovcí. Tři berani byli strážníky nalezeni na dětském hřišti, na kterém se v té době nenacházely žádné osoby. S přispěním občanů byla v místě bydliště kontaktována chovatelka, která volně pobíhající zvířata s přivolanou pomocí odchytla a zajistila. Chovatelka ve věku 35 let, která neučinila opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat, je podezřelá z přestupku dle ustanovení § 27, odst. 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Celá událost byla oznámena na Odbor Životního prostředí v Litoměřicích.

Neřidič

Dne 21.5.2017 v dopoledních hodinách v ulici Litoměřická, zastavila hlídka Městské policie Štětí, jedoucí motorové vozidlo a to z důvodu spáchání dopravního přestupku. Tento řidič u sebe neměl žádný doklad, kterým by hodnověrně prokázal svou totožnost a prokázal se jen ústním prohlášením. Jakým překvapením bylo, když lustrací v příslušné evidenci bylo zjištěno, že řidič zastaveného vozidla není držitelem řidičského oprávnění, které by ho opravňovalo k řízení předmětného vozidla. Muž byl strážníky po provedené dechové zkoušce na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem, předveden na služebnu Obvodního oddělení Policie ČR, kde bylo zjištěno, že se jedná o 24letého muže z obce Snědovice a také bylo potvrzeno, že muž není držitelem řidičského oprávnění, které by ho k řízení předmětného vozidla opravňovalo. Následně bylo službukonající hlídkou OOP ČR Štětí, muži zabráněno v další jízdě předmětným vozidlem. Tomuto řidiči, který řídil vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění, hrozí ve správním řízení zákaz činnosti na dobu od jednoho do dvou let a pokuta ve výši 25.000 Kč až 50.000 Kč.

Pohřešovaná dívka

Od 20.5.2017 byla pohřešována dívka ve věku 15 let ze Štětí, která se zřejmě nechtěla vrátit domů kvůli mobilnímu telefonu, který měla půjčený od svého přítele a nešťastnou náhodou jí upadl na zem. Dívka byla zajištěna hlídkou OOP ČR Štětí, hned druhý den v odpoledních hodinách v jedné z restaurací ve Štětí bez známek jakéhokoli poranění.

Havarované vozidlo

Havarované vozidlo Noční směna dne 19.5.2017 v 05:00 hodin, přijala oznámení o dopravní nehodě za železničním přejezdem, směrem na obec Radouň. Na tomto místě pak strážníci zjistili havarované vozidlo tovární značky Škoda Felicia, které narazilo do vzrostlého stromu. Na místě dopravní nehody se nenacházely žádné osoby. Havarované vozidlo navíc tvořilo překážku silničního provozu, kterou strážníci označili technickou páskou. Na místo pak byla strážníky přivolána Policie ČR z oddělení dopravních nehod Litoměřice, které doposud žádné oznámení od nepřítomných účastníků této dopravní nehody nepřijalo. Hlídka Městské policie Štětí, prováděla dohled na plynulost a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci až do příjezdu Policie ČR z odd. Dopravních nehod, které si celou událost převzala do své kompetence.

Trable s papouškem

papoušek Dne 17.5.2017 v odpoledních hodinách, přijala operační služba Městské policie Štětí oznámení občana, že mu uletěl papoušek horský. Strážníci i s Asistenty prevence kriminality, se proto při své běžné kontrole města zaměřili i na pátrání po papouškovi. Událost byla vyhlášena i městským rozhlasem. Po několika hodinách od vyhlášení této ztráty, se ozvala jedna bystrá žena, která papouška objevila v koruně stromu v ulici Mánesova. O tomto byl zpětně vyrozuměn majitel papouška, který se ho pokusil odchytit, ale papouškovi se ne a ne chtít do klece. Zlobivého papoucha se podařilo odchytit až následující den v dopoledních hodinách, kdy byl na stromě, ale již v jiné ulici, členy zasahující posádky dobrovolných hasičů nejprve důkladně osprchován vodou, a když se jako zmoklá slepice snesl k zemi, tak i následně zpět uvězněn do své klece.

Strážníkům pomohla náhoda

Dne 16.5.2017 v dopoledních hodinách, řešila hlídka Městské policie Štětí, krádež zboží v hodnotě 150 Kč a to na čerpací stanici Benzina pod nádražím ČD Štětí. Na kamerovém záznamu pořízeném ve vnitřních prostorách této čerpací stanice, byli zaznamenáni čtyři muži, z nichž jeden byl zachycen, jak si sladkosti ukrývá pod pracovní oděv a bez zaplacení prostory čerpací stanice opustil. V tomto případě strážníkům nahrála náhoda. Ještě před touto událostí zaznamenala službukonající hlídka městské policie tyto muže při své běžné kontrole města a tak věděla, kde má hledat a také našla. Muž, který byl podezřelý z přestupku proti majetku, nemohl ani po nezbytné součinnosti ze strany hlídky městské policie prokázat svou totožnost a proto byl předveden na služebnu Obvodního oddělení Policie ČR Štětí, kde bylo lustrací v příslušné evidenci zjištěno, že se jedná o muže ve věku 35 let z Mostu. Muž se ke krádeži zboží sám doznal a zboží dodatečně uhradil. Odcizené cukrovinky mu pak museli hořknout v puse, když za přestupek proti majetku, byl řešen ještě v blokovém řízení.

Marihuana za volant nepatří

Před půlnocí dne 7.5.2017 bylo noční hlídkou Městské policie zastaveno osobní motorové vozidlo, jehož řidič byl podezřelý ze spáchání dopravního přestupku. Řidič ve věku 21 let však vykazoval známky ovlivnění některé z návykových látek a proto bylo ze strany hlídky Městské policie přistoupeno k provedení orientačního vyšetření na přítomnost jiné návykové látky než alkoholu. Pozitivní výsledek tohoto testu ukázal přítomnost látky Tetrahydrocanabinolu (THC), která se ze slin dá zjistit ještě i po několika dnech po jejím užití. Řidič se strážníkům sám přiznal, že v dopoledních hodinách kouřil marihuanu. Poté byl řidič vyzván k odbornému lékařskému vyšetření, s čímž souhlasil. Na místo byla přivolána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR, která řidiči zabránila v další jízdě. Následně byl řidič hlídkou Městské policie Štětí odvezen k odbornému odběru moči a žilní krve. Pokud se v odebraném vzorku prokáže přítomnost látky THC, hrozí tomuto řidiči ve správním řízení zákaz činnosti a to od 6 měsíců do 1 roku a pokuta od 2.500 do 20.000 tisíc korun. Správní orgán pak tomuto uživateli marihuany, udělí navíc ještě 7 bodů.

Jak se z přestupku stal trestný čin

7.5.2017 v dopoledních hodinách řešila hlídka Městské policie Štětí krádež zboží v živnostenské provozovně Penny market na Husově náměstí. Pachatel krádeže pronesl zboží v hodnotě 30,- Kč prostorem pokladny, které měl ukryté pod svrchním oděvem. Tento muž nemohl ani po nezbytné součinnosti přítomné hlídky prokázat svou totožnost a proto byl předveden na služebnu Obvodního oddělení Policie ČR Štětí ke zjištění totožnosti. Muži byla provedena i orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která měla pozitivní výsledek a to 2,16 promile alkoholu v krvi. Lustrací v příslušné evidenci bylo navíc zjištěno, že muž ve věku 29 let, byl již v posledních 3 letech pravomocně uznán vinným z TČ Krádeže. S přihlédnutím na tyto okolnosti byla celá událost přenechána v šetření policejního orgánu.

Rozbíjel z nudy?

Rozbité okno V nočních hodinách dne 5.5.2017, byli strážníci přivoláni do ulice Stračenská, kde došlo k rozbití skleněných výplní u jedné z výměníkových stanic. Dle podrobného popisu svědka této události, byl pachatel tohoto činu, zjištěn hlídkou městské policie nedaleko výměníkové stanice. Tento muž se sám k činu doznal, což potvrzovalo i krvácející poranění ruky, které si rozbitím skla způsobil. Toto poranění bylo strážníky na místě ošetřeno, ale přesto muži byla nabídnuta lékařská pomoc, kterou však odmítl. Muži, který vykazoval znaky ovlivnění některou z návykových látek, byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, při které byla naměřena hodnota 1,35 promile alkoholu v krvi. Muž navíc u sebe neměl žádný doklad, kterým by hodnověrně prokázal svou totožnost, a proto byla jeho totožnost zjištěna prostřednictvím policejního orgánu. Jednalo se o muže ve věku 22 let z Hoštky. S touto událostí bude dále naloženo po dodání vyčíslení způsobené škody.

Ne vždy se jedná o alkohol

Dne 4.5.2017 v dopoledních hodinách, byl na lavičce na Mírovém náměstí, prostřednictvím hlídky složené z Asistentů prevence kriminality strážníka, zjištěn muž, kterému se udělalo nevolno od silné bolesti zad a nebyl již schopen dojít ani ke svému lékaři, kam měl namířeno. Z důvodu jeho zhoršujícího se stavu, byla muži ve věku 52 let, přivolána zdravotnická záchranná služba. Před příjezdem záchranné služby se na místo dostavila i motorizovaná hlídka Městské policie Štětí, která dovezla deku a muže do ní z důvodu chladného počasí zabalila. Po příjezdu zdravotníků, strážníci pomohli muže naložit do sanitního vozu, a ten byl následně odvezen k odbornému lékařskému vyšetření do nemocnice v Litoměřicích.
Na této události vidíte, že ne vždy se musí jednat o člověka, který je pod vlivem alkoholu a jen „odpočívá“, ale jsou i případy, kdy člověk skutečně potřebuje pomoc, tak prosím nebuďme lhostejní k tomu, co vidíme – jednou se to třeba může stát i Vám.

Pomoc ženě

Ve středu dne 3.5.2017 vyjeli strážníci na oznámení občana, který v blízkosti železničního přejezdu směrem na obec Radouň, našel ležící ženu, která je zřejmě v podnapilém stavu. Strážníci poté na místě zjistili ženu ve věku 37 let, která neměla žádné viditelné zranění. Po chvíli žena začala se strážníky komunikovat a uvedla, že upadla a udeřila se do hlavy. Žena vykazovala znaky ovlivnění některé z návykových látek, a proto jí byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Pozitivní výsled kdy byla naměřena hodnota 2,41 promile alkoholu v krvi. Ženě byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ji odvezla k odbornému lékařskému vyšetření.

Svátek práce

Dne 1.5.2017 krátce po 22:00 hodině, byla službukonající noční hlídkou Městské policie Štětí, přivolána zdravotnická záchranná služba muži, který zřejmě oslavoval Svátek práce, a v důsledku své opilosti upadl a udeřil se do hlavy. Po prvotním ošetření ze strany strážníků, byl muž ve věku 32 let předán do péče přivolaných zdravotníků.

Vyhozen z jedoucího vlaku?

Z důvodu momentální vytíženosti hlídky Obvodního oddělení Policie ČR Štětí, byli strážníci z noční hlídky dne 31. 3.2017 požádáni o kontrolu místní části Počeplice, kde se má u semaforu v blízkosti přechodu pro chodce pohybovat zmatený muž. Hlídka Městské policie Štětí na místě zjistila muže, který vykazoval znaky ovlivnění některé z návykových látek. Choval se velice zmateně, stále něco mumlal a nebyl schopen uvést, co se mu stalo. Tento muž neměl u sebe žádný doklad, kterým by hodnověrně prokázal svou totožnost, a proto byl strážníky předveden na úřadovnu Obvodního oddělení Policie ČR Štětí, ke zjištění totožnosti. Zde bylo zjištěno, že se jedná o muže ve věku 42 let z Mostu. Muž po nějaké době vypověděl, že byl údajně někým fyzicky napaden, okraden a dokonce i vyhozen z jedoucího vlaku. Této výpovědi však nenasvědčoval stav muže, u kterého nebyly zjištěny žádné viditelné známky poranění. Přesto muži byla přivolána zdravotnická záchranná služba. Událost byla ponechána v šetření policejního orgánu.

Vášnivý motocyklista

Vášnivý motocyklista Noční hlídka dne 28.3.2017 byla přivolána ke skate parku u Labe, kde byl zjištěn řidič terénního motocyklu ve věku 16 let. Řidič motocyklu navíc při této jízdě neměl rozsvícené stanovené osvětlení a na hlavě neměl ochrannou přilbu. Lustrací v příslušné evidenci bylo zjištěno, že mladík má již vysloven zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a to do 1.4.2017. Pro podezření ze spáchání trestného činu - Maření úředního rozhodnutí a vykázání, byla celá událost předána Obvodnímu oddělení Policie ČR k dalším opatřením.

Vloupání do zahradní chatky

Vloupání do zahradní chatky Dne 28.3.2017 v odpoledních hodinách bylo na Městskou policii Štětí oznámeno vloupání do zahradní chatky, která se nachází v zahrádkářské kolonii za železniční tratí u staré skládky. Majitelem zahradní chatky bylo dále oznámeno, že se u chatky na pozemku pohybují i dva cizí psi. O této události bylo informováno Obvodní oddělení Policie ČR Štětí. Po příjezdu obou hlídek na místo, bylo oznamovatelem sděleno, že přijel poprvé na svou chatku po dlouhém zimním období a zde ho čekalo nemilé překvapení. Do chatky se někdo vloupal oknem a zřejmě si zde zřídil i své dočasné útočiště. Dva psi byli strážníky odchyceni a umístěni na kynologickém cvičišti, kde si je později vyzvedl jejich majitel. Událost je v šetření Obvodního oddělení Policie ČR Štětí.

Oslavenec

Oslavenec Dne 27.3.2017 krátce po 18:00 hodině, byla hlídka městské policie Štětí přivolána do ulice Obchodní před živnostenskou provozovnu Tesco do ulice Obchodní, kde se má pohybovat muž, který je zřejmě pod vlivem alkoholu. Po tomto oznámení byl prostřednictvím městského kamerového dohlížecího systému monitorován prostor před zmíněnou prodejnou, kde byl zaznamenán muž, který se snažil opřít o jízdní kolo uzamčené v kovovém stojanu, ale v důsledku své momentální indispozice dvě kola porazil. Na místě byl strážníky zjištěn muž vykazující znaky ovlivnění některé z návykových látek, ve věku 63 let, který sdělil, že slavil své narozeniny a nyní se vrací domů. Po chvíli se na místo dostavili i majitelé jízdních kol, které oslavenec svým pádem poškodil. Obě strany se dohodly na úhradě způsobené škody. Muž, který po bujaré oslavě nebyl schopen samostatné chůze, byl bez viditelného poranění předán do péče své přítelkyně.

Bez peněz do krámu nelez

Bez peněz do krámu nelez V odpoledních hodinách dne 26. března 2017, opět došlo v živnostenské provozovně Tesco v ulici Obchodní ke krádeži zboží. Žena ve věku 29 let, která je strážníkům již dobře známa z předchozí služební činnosti, si chtěla přilepšit a pronesla prostorem pokladny vakuované salámy, čokoládové tyčinky a kešu ořechy a to v celkové hodnotě 552,- Kč, aniž by za toto zboží řádně zaplatila. Žena se ke krádeži sama doznala a přestupek proti majetku byl řešen v blokovém řízení.

Měření rychlosti

Měření rychlostiy Dne 25. března 2017 proběhla v obci Hněvice dopravní akce zaměřená na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, která je zde stanovena na 50 km-h. Měřením bylo strážníky odhaleno celkem 9 přestupků, týkající se překročení nejvyšší dovolené rychlosti, které byly řešeny v blokovém řízení. Ve 4 případech, bylo uložení blokové pokuty za přestupek spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, oznámeno vždy příslušném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který přestupcům do karty řidiče připíše příslušný počet bodů.

Rvačka

Rvačka V odpoledních hodinách dne 24.3.2017 byla hlídka Městské policie Štětí požádána o součinnost hlídkou Obvodním oddělením Policie České republiky ve Štětí a to v ulici Radouňská, kde dochází ke rvačce. Po příjezdu obou hlídek, byl na místě zjištěn zraněný muž, který krvácel z úst a nosu, měl hematom pod okem a poraněný loket. Po prvotním ošetření byla zraněnému muži přivolána Zdravotnická Záchranná služba, která ho převezla do Podřipské nemocnice s poliklinikou k odbornému lékařskému ošetření. Událost prošetřuje Obvodní oddělení Policie ČR Štětí.

Psí cestovatelé

Psí cestovatelé Dne 24.3.2017 po 12:00 hodině byli strážníky Městské policie Štětí odchyceni dva psi většího vzrůstu, kteří se pohybovali v blízkosti železniční trati mezi kalovým polem a ČD Štětí. Odchycení psi byli bez viditelných známek poranění předáni svému chovateli, kterému utekli ze zahrady až z obce Vrutice vzdálené cca 7 km.

Partnerská rozepře

Chvíli před půlnocí dne 23. března 2017, byla noční hlídka Městské policie Štětí, přivolána do jednoho z bytů v ulici Obchodní, odkud se ozývá volání o pomoc. Na místě byl zjištěn 48letý muž a jeho partnerka ve věku 44let. Žena hlídce MP sdělila, že byla fyzicky napadena právě svým partnerem, čemuž nasvědčovala i drobnější poranění v obličeji. Žena si stěžovala na silnou bolest hlavy, která ji jak vypověděla, zřejmě bolí v důsledku toho, jak ji její partner mlátil hlavou o zem. Po prvotním ošetření ze strany hlídky Městské policie Štětí, byla ženě přivolána Zdravotnická záchranná služba, která ji převezla do Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem k odbornému lékařskému vyšetření. Událost je nadále v šetření.

Milovníci čokolády

Milovníci čokolády V předchozím vysílání Zpráv KTV Štětí, byli diváci informováni o recidivistovi ve věku 26 let, který v prodejně Tesco odcizil čokolády v hodnotě 473 Kč. Obdobně dopadl o několik dní později i jeho bratr ve věku 24 let, který si chtěl osladit i svůj život čokoládou a to v celkové hodnotě 414 Kč. Stejně tak po vzoru svého bratra, bylo v příslušné evidenci zjištěno, že byl již v posledních třech letech pravomocně uznán vinným z trestného činu krádeže. S ohledem na jeho recidivní chování byla celá událost předána policejnímu orgánu k dalším opatřením.

Automatický externí defibrilátor

Automatický externí defibrilátor Dne 18.3.2017 krátce před 19:00 hodinou, byla službukonající hlídka Městské policie Štětí, přivolána do ulice Školní k pacientce ve věku 78 let, s požadavkem na použití Automatického externího defibrilátoru (AED). Bohužel ženin zdravotní stav, byl již natolik vážný, že ani po několikaminutové nepřímé masáži srdce se nepodařilo ženu zachránit a použití AED již bylo neúčinné.

Městská policie Štětí jako ostatní složka integrovaného záchranného systému, má ve své výbavě automatický externí defibrilátor (AED) Lifepak 1000. Co to vlastně defibrilátor je? Defibrilátor je lékařský přístroj používaný k defibrilaci, tedy zrušení fibrilace komor při kardiopulmonární resuscitaci. Při komorové tachykardii či fibrilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným stahům. A právě defibrilátor je schopný elektrickým výbojem správnou činnost srdce znovu obnovit. AED LIFEPAK 1000 je navržen tak, aby jej mohl použít první svědek události – i osoba bez zdravotnického vzdělání. Je konstruovaný jako výkonný a kompaktní defibrilátor určený k léčbě pacientů se srdeční zástavou a k zajištění funkce kontinuálního monitorování srdeční činnosti. Strážníci jsou zpravidla telefonicky vysláni na místo dispečerem operačního střediska zdravotnické záchranné služby Ústí nad Labem a jsou tak první u pacienta ještě před příjezdem profesionálních zdravotníků. Včasným příjezdem hlídky Městské policie Štětí vybavené AED, se tak zvyšují šance na záchranu lidského života.

Nemocná žena

Dne 17.3.2017 krátce po 22:00 hodině, byla prostřednictvím operační služby přivolána Zdravotnická záchranná služba klientce Ubytovny pro potřeby města Štětí ve věku 46 let. Této ženě, která se léčí se schizofrenií, se v důsledku neužití svých léků výrazně zhoršil její zdravotní stav, který si vyžádal lékařskou pomoc. Po odborném lékařském vyšetření, byla žena Zdravotnickou záchrannou službou převezena i za doprovodu strážníka Městské policie Štětí, do Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích.

Řádění ve věžovém domě

Řádění ve věžovém domě Dne 15.3.2017 ve večerních hodinách, zažili nájemníci jednoho z věžových domů, řádění muže, který pod vlivem některé z návykových látek, rozbíjel skleněné výplně dveří ve společných prostorách toho domu a to hned v několika patrech. Na místo vyjela jak hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Štětí, které byla tato událost prvotně oznámena, tak i hlídka Městské policie Štětí. Samotného pachatele ve věku 29 let, který si v důsledku rozbíjení skleněných výplní, způsobil krvácející poranění na zápěstí ruky, se pak podařilo zajistit ve společných prostorách dalšího věžového domu. Celou událost prošetřuje Obvodní oddělení Policie ČR Štětí.

A zase ten alkohol

Dne 15.3.2017 v odpoledních hodinách byli strážníci Městské policie Štětí, požádáni o součinnost hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR Štětí a to při zásahu proti podnapilému muži, který se pohybuje po Novém náměstí a svým chováním obtěžuje kolemjdoucí osoby. Při řešení této události, byla v ulici Krátká zjištěna zraněná žena, která rovněž vykazovala znaky ovlivnění návykovou látkou, konkrétně pak alkoholem. Zraněné 55leté ženě byla poskytnuta první pomoc a přivolána Zdravotnická záchranná služba, která ženu odvezla do Podřipské nemocnice s poliklinikou k odbornému lékařskému ošetření.

Řidič bez řidičského oprávnění

V neděli dne 12.3.2017 v ulici Dlouhá, bylo noční hlídkou Městské policie Štětí zastaveno motorové vozidlo, jehož řidič byl podezřelý ze spáchání dopravního přestupku. Řidič, který evidentně neměl čisté svědomí, přelezl na zadní sedadlo a na jeho místo si za volant usedla jeho spolujezdkyně. Mužovo počínání však hlídce neuniklo a bylo zaznamenáno i kamerou, která je umístěna za čelním sklem služebního vozidla Městské policie Štětí. Žena se poté sama doznala, že vozidlo neřídila. Toto tvrzení potvrdil i muž, který z vozidla vystoupil a přiznal se, že vozidlo řídil skutečně on. Při zjišťování totožnosti řidiče a předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla bylo zjištěno, že muž ve věku 40 let, není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Po tomto zjištění, byla na místo přivolána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Štětí, která řidiči zabránila v další jízdě. Řidiči, který řídil vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění, hrozí ve správním řízení zákaz činnosti na dobu od jednoho do dvou let a pokuta ve výši 25.000 Kč až 50.000 Kč.

Záchrana života

V odpoledních hodinách dne 12.3.2017 zasahovala hlídka Městské policie Štětí v ulici Radouňská, kdy oznamovatelka projevila obavy o život svého nemocného bratra, který žije sám a neotvírá ji dveře a z bytu je slyšet tekoucí voda. Pro důvodnou obavu ohrožení života a hrozící větší škody na majetku, využila zasahující hlídka Městské policie svého oprávnění dle § 16 zákona o obecní policii, a byt otevřela. Po otevření bytu byl na podlaze v prostorách kuchyně nalezen bratr oznamovatelky ve věku 60 let, který zřejmě prodělal mozkovou mrtvici a ležel zde bez pomoci několik dní, což potvrzovaly i nespotřebované léky. Po poskytnutí první pomoci ze strany hlídky, byl muž převezen přivolanou Zdravotnickou záchrannou službou k odbornému lékařskému vyšetření.

Návrat do minulosti?

Dne 11. 3.2017 krátce před 22:00 hodinou zaslechla noční hlídka Městské policie Štětí při své pěší kontrole města hlasitý pozdrav "Sieg Heil". Tento pozdrav, který se používal jako projev sympatií k Adolfu Hitlerovi v dobách nacistického Německa, můžeme přeložit jako "Zdar vítězství", "Sláva vítězství" nebo "Vítězství zdar“. Šetřením ze strany hlídky Městské policie Štětí, byli v ulici Školní, zjištěni dva muži. Jeden z mužů ve věku 31 let pocházel ze Srbské republiky a druhý muž ve věku 39 let ze Štětí. Starší muž pozdrav „Sieg Heil“, zopakoval se vzpaženou pravou rukou i v přítomnosti obou strážníků. Pro podezření z trestného činu Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 Trestního zákoníku, byla celá událost předána policejnímu orgánu k dalším opatřením.

„Útěk“ domácího mazlíčka

„Útěk“ domácího mazlíčka Neobvyklou událost řešili strážníci z noční hlídky dne 10.3.2017, kdy nájemník bytu v ulici Stračenská oznámil, že v jeho bytě se nachází exotický had. Nejedovatého hada, kterým byla Užovka červená, se podařilo strážníkům odchytit, a domácí mazlíček byl poté předán svému chovateli. Událost bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Recidivisté

Recidivisté Dne 9.3.2017 v 16:00 hodin, byli strážníci přivoláni do živnostenské provozovny Tesco v ulici Obchodní, kde došlo ke krádeží zboží, konkrétně pak pracího prostředku v hodnotě 250 Kč. Muž ve věku 36 let, se k činu sám doznal. Protože lustrací v příslušné evidenci bylo zjištěno, že muž byl již v posledních 3 letech pravomocně uznán vinným z trestného činu krádeže, rázem se z banálního přestupku proti majetku stal trestný čin. Událost si převzalo Obvodní oddělení Policie ČR Štětí k dalšímu šetření. Obdobně dopadl i recidivista ve věku 26 let, který v téže prodejně odcizil o 3 dny později, čokolády v hodnotě 473 Kč.

Zraněný senior

Dne 6.3.2017 krátce po 18:00 hodině, hlídka Městské policie Štětí poskytla první pomoc muži, který ležel na zemi v ulici Horova. V důsledku pádu si muž způsobil drobné poranění na hlavě. Jednalo se o muže ve věku 88 let z Domu s chráněnými byty (DsCHB) v ulici U Cementárny. Zraněnému seniorovi byla strážníky poskytnuta první pomoc a na místo byla přivolána záchranná služba, kterou byl převezen do Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem k lékařskému ošetření. O celé události byly informovány ošetřovatelky z DsCHB, kterým byla předána i taška s nákupem zraněného seniora.

Zraněná seniorka

Krátce po půlnoci dne 5.3.2017 vyjížděla noční hlídka Městské policie Štětí na telefonické oznámení jedné z nájemnic Domu s pečovatelskou službou v ulici Školní, která v domě slyší volání o pomoc. Ve 2. patře strážníci nalezli ženu ve věku 78 let, která si v důsledku pádu způsobila bolestivé poranění nohy. Zraněné ženě byla ze strany hlídky Městské policie poskytnuta první pomoc a ihned byla na místo přivolána i Zdravotnická záchranná služba, která si ji převzala do své péče.

Mlsoun

Dne 4.3.2017 krátce po 10.00 hodině, řešila hlídka Městské policie Štětí, krádež zboží v živnostenské provozovně Tesco v ulici Obchodní. Jednalo se o krádež cukrovinek v celkové hodnotě 173,- Kč. Milovník sladkostí ve věku 20 let, se ke krádeži cukrovinek sám doznal a přestupek proti majetku byl vyřešen v blokovém řízení.

Další milovník marihuany

Ve středu dne 1.3.2017 krátce po 22:00 hodině, bylo hlídkou Městské policie zastaveno osobní motorové vozidlo, jehož řidič byl podezřelý ze spáchání dopravního přestupku. Muž ve věku 28 let vykazoval znaky ovlivnění některé z návykových látek, proto hlídka Městské policie přistoupila k provedení orientačního vyšetření na přítomnost jiné návykové látky než alkoholu. Vyšetření mělo pozitivní výsledek a to na přítomnost látky Tetrahydrocanabiolu (THC). Řidič se strážníkům sám přiznal, že je pravidelným uživatelem marihuany. Poté byl řidič vyzván k odbornému lékařskému vyšetření, s čímž souhlasil. Na místo byla přivolána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR, která řidiči zabránila v další jízdě. Následně byl řidič odvezen k odbornému odběru moči a žilní krve. Řidiči ve správním řízení hrozí zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku a pokuta od 2.500 do 20.000 tisíc korun, v případě, že se v odebraném vzorku prokáže přítomnost látky THC. Jako bonus pak ještě řidič obdrží od správního orgánu sedm bodů….

Posila Městské policie Štětí -„MPík Maxík“

Posila Městské policie Štětí -„MPík Maxík“ Dne 28.2.2017 strávily děti ze 4. MŠ Poupě v ulici Stračenská, zajímavé dopoledne s Městkou policií Štětí. V projektu prevence kriminality „ Já jsem malej, ale šikovnej“ se dozvěděly o činnosti strážníků a jejich ustrojení. Připomněly si, jak mají správně přecházet vozovku, co znamenají barvy na semaforu a jak jsou pro ně důležité reflexní prvky. Byly upozorněny na možná nebezpečí, která jim hrozí například venku při hře na dětském hřišti, zejména pak při kontaktu s cizí osobou nebo při nálezu injekční stříkačky a mnoho dalšího. V tento den měl svou premiéru i nový člen Městské policie, kterým je hadrový panáček v podobě strážníka a jmenuje se „MPík Maxík“.“Maxík“ je určen především na preventivní akce pro děti od Mateřských škol až po žáky 3. ročníků Základních škol. Maxík přednesl dětem svou naučnou básničku, aby si tak lépe zapamatovali ustrojení strážníka a telefonní číslo na bezplatnou linku 156. Malí posluchači byli na závěr odměněni drobným dárkem, kterým byl reflexní medvídek nebo píšťalka. Děti na oplátku zarecitovaly svou básničku jako poděkování.

Matka pod vlivem alkoholu

Dne 25.2.2017 v odpoledních hodinách byla přes operační službu Městské policie Štětí přivolána Zdravotnická záchranná služba klientce Ubytovny pro potřeby města Štětí a to z důvodu jejího zhoršeného zdravotního stavu, kdy dotyčná vykazovala známky ovlivnění některou z návykových látek a nebyla schopna komunikace ani jakéhokoli pohybu. Přivolaní zdravotníci posoudili zdravotní stav ženy a neshledali důvod pro její hospitalizaci v nemocničním zařízení. Ženě byla provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem, kdy byla naměřena hodnota 2,57 promile alkoholu v krvi. Příhoda je o to smutnější, že zde trávil prázdniny nezletilý syn podnapilé ženy, který přijel z výchovného ústavu.
O celé události byl informován Orgán sociálně-právní ochrany dětí Litoměřice, který bezprostředně po obdržení této informace v součinnosti s Městskou policií Štětí, učinil nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení nezletilého.

Vyhrožoval újmou na zdraví

25.2.2017 krátce před 15:00 hodinou zasahovala hlídka Městské policie Štětí na ubytovně Čepro, a.s. v obci Hněvice, kde muž ve věku 22 let, vyhrožoval újmou na zdraví dvěma nájemníkům této ubytovny. Přestupek proti občanskému soužití, byl s dotyčným mužem vyřešen v blokovém řízení.

Dva muži ležící, spící

ležící, spící V dopoledních hodinách dne 23.2.2017 bylo operační službě telefonicky oznámeno, že na autobusovém nádraží před barem Fair Play v ulici Litoměřická leží dva spící muži. Po jejich probuzení byla zjištěna totožnost obou mužů. Jednalo se o muže ve věku 42 a 45 let. Starší muž, který neměl žádné viditelné poranění, odešel „po svých“, ale mladší muž vykazoval známky ovlivnění některé z návykových látek. Nebyl schopen souvislé komunikace ani chůze, byl pomočený, krvácel z úst a stěžoval si na bolest hlavy. Strážníci muži poskytli prvotní ošetření a na místo byla přivolána i Zdravotnická záchranná služba. Následně byl muž předán do péče zdravotníků k odbornému vyšetření.

Neunesl prohru

rozbitý automat Ve čtvrtek dne 23.2.2017 byla v brzkých ranních hodinách přivolána hlídka Městské policie Štětí do nonstop baru Fair Play na autobusovém nádraží v ulici Litoměřická, kde jeden z návštěvníků baru poškodil výherní automat. Dotyčný zřejmě neunesl prohru a v afektu rozbil pěstí dotykovou obrazovku výherního automatu. S ohledem na vyčíslení způsobené škody, která bude dodána majitelem baru, bude celá událost kvalifikována na přestupek nebo trestný čin.

Agresivní muž

Dne 17.2.2017 krátce po 19hodině, řešili strážníci událost v prostorách vlakovém nádraží ČD Štětí, kdy muž ve věku 38let z Ústí nad Labem, svým agresivním chováním, které spočívalo ve vyhrožování újmou na zdraví vůči přítomné výpravčí ČD. Dotyčný byl za přestupek proti občanskému soužití řešen v blokovém řízení. Z důvodu bezpečnosti setrvala hlídka Městské policie na místě až do odjezdu muže směr Ústí nad Labem.

Nález injekční stříkačky

16.2.2017 v 08:15 hod. byla hlídka Městské policie Štětí vyslána do ul. U Cementárny, kdy byl v blízkosti areálu bývalé traktorky učiněn nález použité injekční stříkačky a to prostřednictvím pracovníka Komunálních služeb města Štětí. Injekční stříkačka byla strážníky uložena do speciálního kontejneru určeného na kontaminovaný odpad. I když se nejedná o častý jev, je nutné mít na paměti, že v důsledku poranění o jehlu hrozí přenos infekčních chorob, z nichž nejzávažnější je virus HIV způsobující AIDS. Je velmi důležité poučit především děti, aby použité stříkačky, které najdou kdekoliv venku, v žádném případě nebraly do rukou a ani na ně nešlapaly. Hrozí propíchnutí podrážky a následné poranění. V případě nálezu injekční stříkačky je nejlepším řešením přivolat Městskou policii Štětí přes linku 156 (3), která provede sběr a následně zajistí odbornou likvidaci.

Vliv informací ze sociálních sítí

Dne 16.2.2017 v dopoledních hodinách telefonicky oznámila žena, která sdělila, že má obavy o svou dceru ve věku 6 let, která byla i se svými kamarádkami při vystupování z autobusu v ulici 9. Května, fotografována neznámým mužem. V jejich obavách ji utvrdila informace, o které se dočetla na sociální síti Facebook, kdy se ve městě Štětí, údajně pohybuje neznámý muž, který láká malé děti do auta. Tato informace byla ze strany Městské policie Štětí okamžitě prověřována. Šetřením, které spočívalo ve zhlédnutí záznamu z místního kamerového systému z této ulice a ve svědectví přítomného Asistenta prevence kriminality, který v inkriminovanou dobu prováděl dozor na přechodu pro chodce, bylo zjištěno, že muž, který dívky fotografoval, byl pracovník Kabelové televize Štětí, který pouze pořizoval záběry přijíždějícího autobusu pro připravovanou reportáž. O výsledku šetření byla vyrozuměna i vystrašená maminka malé školačky. Závěrem je nutné uklidnit občany, že případ, kdy by děti byly pod nějakou záminkou lákány neznámým mužem do vozidla, nebyl Obvodním oddělením Policie ČR Štětí pro tuto chvíli zaznamenán. I přesto, že byla tato informace vyvrácena, bude prověřen každý podnět tohoto charakteru.

Neopatrná zákaznice

Dne 15.2.2017 v odpoledních hodinách telefonicky oznámila zákaznice prodejny AAA Textil v ulici Obchodní, že jí v této prodejně byla odcizena peněženka. Šetřením ze strany hlídky Městské policie Štětí bylo zjištěno, že během nákupu ve výše zmíněné prodejně, zákaznici ve věku 22let sklouzla kabelka z ramene, aniž by si toho všimla. Po nějaké chvíli, kdy si žena uvědomila, že kabelku na svém rameni nemá, ji začala hledat v prostorách prodejny. Kabelku se jí po nějaké době přece jen podařilo nalézt, ale při kontrole jejího obsahu zjistila, že v ní chybí peněženka, ve které měla mimo osobních dokladů i platební kartu a finanční hotovost ve výši 5.000 Kč. Pro podezření z trestného činu zatajení věci a trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, byla celá událost předána k dalšímu šetření.

Vloupání

Dne 8.2.2017 byla noční hlídka Městské policie Štětí požádána Obvodním oddělením Policie ČR o součinnost, která spočívala v kontrole města se zaměřením na možný pohyb pachatele, který se v brzkých ranních hodinách vloupal do prodejny smíšeného zboží Můj obchod v ulici U Stadionu. Událost je nadále v šetření Policie ČR.

…a zase krádež

K další krádeži došlo v neděli dne 12.2.2017 v odpoledních hodinách v živnostenské provozovně Tesco v ulici Obchodní, kdy bylo v této prodejně odcizeno zboží v hodnotě 99,90 Kč. Přistižený pachatel ve věku 48 let, který zboží bez zaplacení pronesl prostorem pokladny, byl za přestupek proti majetku vyřešen v blokovém řízení.

Pachatel smolař

Dne 4.2.2017 krátce po 18:00 hodině, došlo v živnostenské provozovně Penny market na Husově náměstí, ke krádeži zboží v hodnotě 119,70 Kč a to i za cenu použití násilí vůči ostraze této provozovny. Pachatel krádeže byl však velký smolař a při útěku ztratil svou peněženku i s osobními doklady, které usnadnily jeho identifikaci. Celá událost byla předána Obvodnímu oddělení Policie ČR Štětí s podezřením na spáchání trestného činu krádeže, k dalším opatřením.

Pomatená žena

Dne 3.2.2017 byla v dopoledních hodinách na Mírovém náměstí oslovena hlídka Asistentů prevence kriminality ženou, která byla vzhledem k chladnému počasí spoře oděna a nebyla schopna souvislé komunikace. Prostřednictvím Asistentů prevence kriminality, byl zkontaktován přítel této 58leté ženy, který si svou psychicky nemocnou družku převzal do své péče s následným odvozem do Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích, ihned poté, co byl její zdravotní stav konzultován operačním strážníkem se službukonajícím lékařem Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích.

Dva v jednom týdnu

Krátce před půlnocí dne 31.1.2017, bylo hlídkou Městské policie v ulici Litoměřická, zastaveno osobní motorové vozidlo, o jehož řidiči strážníci ze služební činnosti vědí, že má vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Provedenou lustrací v příslušné evidenci se uložení zákazu činnosti potvrdilo. Další řidič ve věku 22let, který měl taktéž vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byl pro podezření ze spáchání přestupku, zastaven službukonající hlídkou v nočních hodinách dne 1.2.2017. Obě události byly pro podezření ze spáchání trestného činu MAŘENÍ VÝKONU ÚŘEDNÍHO ROZHODNUTÍ A VYKÁZÁNÍ předány Policejnímu orgánu Policie ČR k dalšímu opatření.

Když muž bez ženy snídá

Dne 31.1.2017 řešila hlídka Městské policie, porušení Obecně závazné vyhlášky města Štětí č. 6/2014, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Muži ve věku 29let, který již v dopoledních hodinách konzumoval alkohol před živnostenskou provozovnou Tesco v ulici Obchodní, byla udělena bloková pokuta ve výši 500 Kč.

Podomovní prodej

Dne 30.1.2017 krátce po 11:00 hodině, bylo prostřednictvím Asistentů prevence kriminality nahlášeno, že v ulici Obchodní jsou nájemníkům nabízeny nevyžádané služby, jedné ze společností, které působí na trhu s energiemi. Za podomní prodej, který je ve městě Štětí zakázán Nařízením města č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád, byla obchodnímu zástupci uvedené firmy udělena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

Řidič pod vlivem návykové látky

Řidič pod vlivem návykové látky Dne 29.1.2017 bylo hlídkou Městské policie zastaveno osobní motorové vozidlo, jehož řidič byl podezřelý ze spáchání dopravního přestupku. Vzhledem k tomu že 25letý řidič motorového vozidla vykazoval znaky ovlivnění některé z návykových látek, bylo u něj provedeno orientační vyšetření na přítomnost jiné návykové látky než alkoholu. Toto vyšetření bylo pozitivní na přítomnost látky Tetrahydrocanabiolu (THC), kterou obsahuje marihuana. Poté byl řidič vyzván k odbornému lékařskému vyšetření, s čímž souhlasil. Na místo byla přivolána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR, která řidiči zabránila v další jízdě. Poté byl řidič strážníky odvezen k odběru krve a moči. V případě, že se ze vzorku odebrané moči prokáže, že je pozitivní na přítomnost látky THC, hrozí tomuto řidiči ve správním řízení zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku a pokuta od 2.500 do 20.000 tisíc korun.

Zřejmě milovník přírody

Zřejmě milovník přírody Dne 28.1.2017 byla při běžné kontrole serpentin zjištěna skládka odpadu. Strážníci se tímto zjištěním začali zabývat pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, kterého se dopustí i ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Z dalšího šetření se ukázalo, že odpad pochází z bytu již zesnulých nájemníků. Událost je nadále v šetření.

Stržená srna

Dne 28.1.2017 krátce po 9 hodině, byl v místní části Počeplice u řeky Labe, učiněn nález již mrtvé potrhané srny. Srna se nacházela na ledové kře cca 7 metrů od břehu. Za pomocí techniky byla srna vytažena na břeh přivolaným mysliveckým hospodářem honitby Špičák spolu s přítomnou mysliveckou stráží. Událost bude oznámena příslušnému správnímu orgánu.

Stržená srna Stržená srna

Příležitost dělá zloděje

Příležitost dělá zloděje Dne 25.1.2017 v dopoledních hodinách byla službukonající hlídka Městské policie přivolána do živnostenské provozovny Penny market, kde byla jedné ze zákaznic, odcizena peněženka, v níž byla platební karta a hotovost nikoli nepatrné finanční hodnoty, kterou společně s nákupem položila na pokladní pás. Této příležitosti využila jiná žena, která byla strážníky identifikována na základě videozáznamu pořízeného v uvedené prodejně. Tato žena se posléze ke krádeži sama doznala a ukázala strážníkům i skrýš, kam peněženku i s jejím obsahem ukryla. Celá věc byla pro podezření ze spáchání trestného činu předána policejnímu orgánu Policie ČR k dalšímu šetření.

Poraněný dravec

Poraněný dravec 23.1.2017 v odpoledních hodinách byl v lesním porostu v obci Stračí nelezen poraněný dravec a to konkrétně Káně obecná, která měla poraněné pravé křídlo a nebyla schopna létat. Dravec byl odvezen Záchrannou stanicí Falco v Dolním Týnci, se kterou Městská policie již delší dobu spolupracuje.

Žádost o poskytnutí informací

Ve spolupráci s Policií ČR byla již ustanovena osoba pachatele a zveřejněná výzva již není aktuální. Městská policie Štětí i přesto děkuje veřejnosti za spolupráci.

Městská policie Štětí žádá veřejnost o spolupráci při objasnění krádeže, která se stala dne 20. 01. 2017 okolo 15:00 hod. v živnostenské provozovně Tesco a.s. v Obchodní ulici č. p. 563, Štětí. Žádáme všechny případné svědky, kteří by strážníkům MěP Štětí mohli poskytnout informace, popřípadě videozáznam z okolí před živnostenskou provozovnou Tesco a.s. Štětí (přilehlé parkoviště), kde měli pachatelé zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Renault, tmavé barvy, aby se obrátili na služebnu MěP Štětí Palackého 599, Štětí, e-mail: mestska.policie@steti.cz, tel.: 416 810 900, bezplatná linka 156.


…a zase jeden milý přítel

 Dne 22.1.2017 v 11:45 hod., bylo ze strany strážníků Městské policie Štětí odhaleno při prošetřování banálního přestupku, týkajícího se poškození skleněné výplně vstupních dveří u jednoho z domů na Novém náměstí ve Štětí, mnohem závažnější protiprávní jednání. Toto jednání spočívalo v tom, že žena ve věku 21 let, byla svým stejně starým přítelem nejdříve verbálně a poté i fyzicky napadena a následně násilím proti své vůli zavlečena do zmíněného domu, kde byla rovněž i proti své vůli v jednom z bytů držena. Celá událost pak byla Městskou policií Štětí předána Obvodnímu oddělení Policie ČR ve Štětí, a to pro podezření ze spáchání trestné činu OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY.

Sebevražda se nekonala

 Dne 20.1.2017 krátce po 19-té hodině, přispěla hlídka Městské policie Štětí k záchraně života 20-ti letého mladíka, který plánoval ukončit svůj mladý život pod koly projíždějícího vlaku v prostorách osobního vlakového nádraží v Hněvicích. Zde byl Městskou policií Štětí nalezen poté, co na jeho možný úmysl upozornila strážníky jeho matka. V součinnosti s policisty Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí a lékařem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, byl mladík umístěn k hospitalizaci do Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích.

V hlavní roli alkohol

 Dne 19.1.2017, byla hlídkou Městské policie Štětí řešena v prostorách Ubytovny pro potřeby města Štětí (UPPM) v ulici Palackého ve Štětí událost, týkající se neoprávněného vstupu do jednoho z pokojů obývaného klientkou ve věku 28 let, jiným klientem ve věku 46 let. Podle výpovědi řádné nájemnice pokoje, došlo v jeho vnitřních prostorách, kam nezvaný host vstoupil i přes její nesouhlas, z jeho strany k jejímu verbálnímu a fyzickému napadení. Fyzické napadení si naštěstí nevyžádalo odborné lékařské ošetření. U nezvaného hosta pak bylo provedeno orientační vyšetření, dechová zkouška, na přítomnost alkoholu, která měla pozitivní výsledek, kdy byla naměřena hodnota 2,18 ‰. Celá událost byla městskou policií předána k dalšímu šetření přivolané hlídce Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí, a to pro podezření ze spáchání trestného činu PORUŠOVÁNÍ DOMOVNÍ SVOBODY.

Sklapla klec

 Dne 17.1.2017 v 12:30 hod., byla hlídkou Městské policie Štětí v součinnosti s hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí, dopadena v areálu osobního vlakového nádraží ve Štětí, celostátně hledaná osoba. Muž ve věku 61 let, který je podezřelý z rozsáhlé majetkové trestné činnosti, mimo jiné i na území města Štětí.

Bývalý partner

 Dne 16.1.2017 ve 20:30 hod., řešeno Městskou policií Štětí v součinnosti s hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí, fyzickém napadení ženy ve věku 45 let, a to v Jiráskově ulici ve Štětí. Na místě samotného fyzického útoku byl přítomen už jen samotný útočník, bývalý 37letý přítel napadené ženy. Napadená žena se již nacházela v bezpečí svého bydliště, kde později hlídce Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí vypověděla, že byla fyzicky napadena svým bývalým partnerem a to již po několikáté. Událost byla ponechána k dalšímu šetření přítomné hlídce Policie ČR.

Pátek třináctého

 Další událost, která se také stala v pátek 13. 01. 2017, už neměla tak šťastný konec. V 12:30 hod., operační služba Městské policie Štětí přijala naléhavý telefonát od dispečera Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Ten požadoval pomoc městské policie související s napojením pacienta na automatický externí defibrilátor (AED) po jeho pádu z okna v ulici Obchodní. Dále sdělil, že na místo již vyjíždí vozidlo Zdravotnické záchranné služby a je vyslán i vrtulník letecké záchranné služby. Strážníci na místě nalezli mladou ženu, která pádem z výšky utrpěla mnohočetná závažná poranění neslučitelná se životem. Použití AED by jí tudíž život nezachránilo ani nevrátilo. Tragickou událost šetří Policie ČR.

Šípková Růženka z ulice 1. máje

 V pátek 13. 01. 2017 v dopoledních hodinách, požádala hlídka Policie ČR, Obvodního oddělení Štětí o součinnost strážníky městské policie. Ta spočívala v provedení kontroly ulice 1. máje, související s telefonickým oznámením malého dítěte (holčičky) na pobočkou Úřadu práce v Mělníku, ze kterého vyplynulo, že se dítě nachází doma v ul. 1. máje ve Štětí s dalšími dvěma mladšími sourozenci a že maminka dlouho spí. Bližší informace nebyly známy. Dle místní znalosti Asistentů prevence kriminality, byla vytipována jedna z rodin bydlící v ulici 1. máje. Po provedené kontrole vytipovaného místa bylo zjištěno, že informace podaná asistenty byla správná. Matka dětí skutečně tvrdě spala. Volající holčička i její sourozenci byli v pořádku. K věci malá oznamovatelka uvedla, že si s mobilním telefonem jen hrály.

Známá firma

 Dne 12. 01. 2017 ve 12:15 hod., bylo na operační středisko Městské policie Štětí nahlášeno obsluhou Buffetu Oáza na Novém náměstí, že se před provozovnou nachází muž, který kope do dveří a hlasitě vykřikuje. Po příjezdu strážníků se muž na místě již nenacházel, ale dle podrobného popisu, který obsluha uvedla, byl tento muž nalezen v Cukrárně Monika v ulici Obchodní. Muž byl hlídkou opakovaně vyzván k prokázání totožnosti. Této výzvy však neuposlechl a začal strážníky slovně napadat. Agresivita muže eskalovala, proto byly proti němu použity donucovací prostředky, po kterých následovalo jeho předvedení na Policii ČR, Obvodní oddělení. Jednalo se o 50letého muže, který je strážníkům velmi dobře znám ze služební činnosti. Jeho jednání, kterým vzbudil veřejné pohoršení, bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Volání o pomoc

V úterý v dopoledních hodinách dne 10. 01. 2017, přijala operační služba městské policie telefonát jedné z nájemnic Domu s pečovatelskou službou (DPS) v ulici Školní, s tím, že v domě slyší bouchání a volaní o pomoc. Strážníci na místě zjistili, že volání o pomoc vychází z bytu ve 3. patře, ve kterém žije 84letá žena. Zhledem k tomu, že pečovatelky neměly k dispozici náhradní klíče od bytu, byl telefonicky vyrozuměn syn poškozené, který je strážníkům znám z osobní znalosti. Ten se v krátké době dostavil na místo i s klíči od matčina bytu. I přesto se vstupní dveře do bytu nepodařilo otevřít, protože seniorka měla své klíče zasunuty v zámku z vnitřní strany. Proto strážníci využili svého zákonného oprávnění a byt otevřeli násilnou formou. Nájemnice byla nalezena v koupelně s velmi bolestivým zraněním dolní končetiny, které si způsobila uklouznutím a následným pádem ve sprchovém koutě. Na místo byla přivolána Záchranná služba, kdy si zdravotníci ženu převzali do péče a po prvotním ošetření ji převezli do nemocnice.


Kdo hledá - najde

 Dne 8. 1. 2017 v dopoledních hodinách byla hlídka MP Štětí zastavena mužem ve věku 39let, který uvedl, že jeho partnerka ve věku 34 let opustila byt ve špatném psychickém stavu a on má obavy o její život. Dále muž uvedl, že již obvolal všechny členy rodiny i její známé, ale u nikoho se jeho partnerka nenachází. Hlídka MP na základě podrobného popisu ženy, provedla kontrolu celého nábřeží a blízkého okolí, ale žena nebyla nikde nalezena. Toto oznámení však mělo šťastný konec a žena byla nalezena svým partnerem živá a „zdravá“.

Pachatel na útěku

 Dne 7. 1. 2017 v brzkých ranních hodinách byla městská policie požádána hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí o součinnost při kontrole areálu ČD Hněvice, kde by se mohl ukrývat pachatel trestného činu krádeže vloupáním ve stádiu pokusu do kanceláře výpravčí, která ho svým křikem o pomoc vylekala natolik, že se dotyčný dal na útěk. Muž nebyl v areálu ČD Hněvice ani v jeho blízkosti nalezen. Celou událost nadále šetří Obvodní oddělení Policie ČR ve Štětí.

Nehoda není náhoda

 Dne 5. 1. 2017 v odpoledních hodinách přijala operační služba Městské policie Štětí oznámení o dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce ulice Alšova a ČSA. Dopravní nehoda se obešla bez zranění osob. U obou účastníků dopravní nehody bylo hlídkou městské policie provedeno orientační vyšetření ke zjištění obsahu alkoholu, které bylo v obou případech s negativním výsledkem. Ze strany městské policie byl na místě dále usměrňován provoz, a to až do příjezdu hlídky Policie České republiky - oddělení dopravních nehod, která si celou událost převzala k dalšímu šetření.

Manžílek k pohledání

 Dne 4. 1. 2017 v nočních hodinách přijala operační služba Městské policie Štětí telefonické oznámení ženy ve věku 50 let, která byla podle svých slov fyzicky napadena svým o tři roky mladším manželem. V průběhu prošetřování přijatého oznámení, však vyšlo najevo, že žena byla nejen fyzicky napadena svým manželem, ale i donucena k orálnímu sexu. Celou událost si následně převzalo Obvodní oddělení Policie ČR ve Štětí k dalšímu šetření.

Bez peněz do hospody nelez

 Dne 4. 1. 2017 v nočních hodinách bylo operační službou Městské policie Štětí přijato oznámení o potyčce dvou opilých mužů ve Sport baru no. 532 v Radouňské ulici ve Štětí. Po příjezdu hlídky městské policie na místo, zde byli zjištěni dva muži ve věku 25 a 28 let ovlivnění alkoholem, kteří zde svým jednáním obtěžovali ostatní přítomné hosty. Rovněž tak i odmítali uhradit svou útratu ve výši 50,- Kč. Vzhledem k tomu, že oba výtržníci odmítali prokázat přítomným strážníkům svou totožnost a současně kladli aktivní odpor, byli za použití donucovacích prostředků předvedeni na Obvodní oddělení Policie ČR ve Štětí. Celá událost bude Městskou policií Štětí předána příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
 
Další >
Kontaktní adresa:
Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Telefon: +420 416 859 315
E-mail: mesto@steti.cz

Datová schránka: fypbba8
Podatelna: epodatelna@steti.cz

Všechny kontakty MěÚ
červenec
Kino ŠtětíKino nehraje
26.07.2017 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
27.07.2017 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
28.07.2017 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
29.07.2017 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
30.07.2017 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
31.07.2017 (Celý den)
Srpen
Kino ŠtětíKino nehraje
01.08.2017 (Celý den)
KulturaVýstava: PC Game Fa...
01.08.2017 (Celý den)
Kino ŠtětíKino nehraje
02.08.2017 (Celý den)
KulturaKINEMATOGRAF BRATŘÍ...
02.08.2017 (21:30)

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoHledám pronájem
Byty (21.07.2017)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím
Byty (20.07.2017)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím garáž ve Štětí a blízkém okolí
Pozemky a ostatní (20.07.2017)
Inzerát obsahuje fotodětské kolo vel. 20´ (cca 5-7let)
Kola (16.07.2017)
Inzerát obsahuje fotoNábytková stěna do obývacího pokoje
Nábytek (15.07.2017)
Inzerát obsahuje fotoDobok Taekwondo
Vybavení ke sportu (11.07.2017)
Inzerát obsahuje fotoPneu na moto
Moto (11.07.2017)
Inzerát neobsahuje fotoProdám byt 3+1
Byty (11.07.2017)
Inzerát obsahuje fotoZakrslý králíček
Zvířata (10.07.2017)
Inzerát neobsahuje fotoProdám meruňky
Zahrada (07.07.2017)