www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 11.1°C
Dnes je Úterý, 21. únor 2017, svátek má Lenka, zítra Petr
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Najdete
nás na
Facebook Region Štětsko Youtube KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Halina Pawlowská - Chuť do života, 23.2.2017 [nové okno]
Štětí.cz arrow Městská policie arrow Činnost a oznámení arrow Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2017

Informace o činnosti Městské policie a oznámení 2017

Tisk
Středa, 11. leden 2017, 09:27

Vloupání

Dne 8.2.2017 byla noční hlídka Městské policie Štětí požádána Obvodním oddělením Policie ČR o součinnost, která spočívala v kontrole města se zaměřením na možný pohyb pachatele, který se v brzkých ranních hodinách vloupal do prodejny smíšeného zboží Můj obchod v ulici U Stadionu. Událost je nadále v šetření Policie ČR.

…a zase krádež

K další krádeži došlo v neděli dne 12.2.2017 v odpoledních hodinách v živnostenské provozovně Tesco v ulici Obchodní, kdy bylo v této prodejně odcizeno zboží v hodnotě 99,90 Kč. Přistižený pachatel ve věku 48 let, který zboží bez zaplacení pronesl prostorem pokladny, byl za přestupek proti majetku vyřešen v blokovém řízení.

Pachatel smolař

Dne 4.2.2017 krátce po 18:00 hodině, došlo v živnostenské provozovně Penny market na Husově náměstí, ke krádeži zboží v hodnotě 119,70 Kč a to i za cenu použití násilí vůči ostraze této provozovny. Pachatel krádeže byl však velký smolař a při útěku ztratil svou peněženku i s osobními doklady, které usnadnily jeho identifikaci. Celá událost byla předána Obvodnímu oddělení Policie ČR Štětí s podezřením na spáchání trestného činu krádeže, k dalším opatřením.

Pomatená žena

Dne 3.2.2017 byla v dopoledních hodinách na Mírovém náměstí oslovena hlídka Asistentů prevence kriminality ženou, která byla vzhledem k chladnému počasí spoře oděna a nebyla schopna souvislé komunikace. Prostřednictvím Asistentů prevence kriminality, byl zkontaktován přítel této 58leté ženy, který si svou psychicky nemocnou družku převzal do své péče s následným odvozem do Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích, ihned poté, co byl její zdravotní stav konzultován operačním strážníkem se službukonajícím lékařem Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích.

Dva v jednom týdnu

Krátce před půlnocí dne 31.1.2017, bylo hlídkou Městské policie v ulici Litoměřická, zastaveno osobní motorové vozidlo, o jehož řidiči strážníci ze služební činnosti vědí, že má vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Provedenou lustrací v příslušné evidenci se uložení zákazu činnosti potvrdilo. Další řidič ve věku 22let, který měl taktéž vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byl pro podezření ze spáchání přestupku, zastaven službukonající hlídkou v nočních hodinách dne 1.2.2017. Obě události byly pro podezření ze spáchání trestného činu MAŘENÍ VÝKONU ÚŘEDNÍHO ROZHODNUTÍ A VYKÁZÁNÍ předány Policejnímu orgánu Policie ČR k dalšímu opatření.

Když muž bez ženy snídá

Dne 31.1.2017 řešila hlídka Městské policie, porušení Obecně závazné vyhlášky města Štětí č. 6/2014, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Muži ve věku 29let, který již v dopoledních hodinách konzumoval alkohol před živnostenskou provozovnou Tesco v ulici Obchodní, byla udělena bloková pokuta ve výši 500 Kč.

Podomovní prodej

Dne 30.1.2017 krátce po 11:00 hodině, bylo prostřednictvím Asistentů prevence kriminality nahlášeno, že v ulici Obchodní jsou nájemníkům nabízeny nevyžádané služby, jedné ze společností, které působí na trhu s energiemi. Za podomní prodej, který je ve městě Štětí zakázán Nařízením města č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád, byla obchodnímu zástupci uvedené firmy udělena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

Řidič pod vlivem návykové látky

Dne 29.1.2017 bylo hlídkou Městské policie zastaveno osobní motorové vozidlo, jehož řidič byl podezřelý ze spáchání dopravního přestupku. Vzhledem k tomu že 25letý řidič motorového vozidla vykazoval znaky ovlivnění některé z návykových látek, bylo u něj provedeno orientační vyšetření na přítomnost jiné návykové látky než alkoholu. Toto vyšetření bylo pozitivní na přítomnost látky Tetrahydrocanabiolu (THC), kterou obsahuje marihuana. Poté byl řidič vyzván k odbornému lékařskému vyšetření, s čímž souhlasil. Na místo byla přivolána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR, která řidiči zabránila v další jízdě. Poté byl řidič strážníky odvezen k odběru krve a moči. V případě, že se ze vzorku odebrané moči prokáže, že je pozitivní na přítomnost látky THC, hrozí tomuto řidiči ve správním řízení zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku a pokuta od 2.500 do 20.000 tisíc korun.

Zřejmě milovník přírody

Dne 28.1.2017 byla při běžné kontrole serpentin zjištěna skládka odpadu. Strážníci se tímto zjištěním začali zabývat pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, kterého se dopustí i ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Z dalšího šetření se ukázalo, že odpad pochází z bytu již zesnulých nájemníků. Událost je nadále v šetření.

Stržená srna

Dne 28.1.2017 krátce po 9 hodině, byl v místní části Počeplice u řeky Labe, učiněn nález již mrtvé potrhané srny. Srna se nacházela na ledové kře cca 7 metrů od břehu. Za pomocí techniky byla srna vytažena na břeh přivolaným mysliveckým hospodářem honitby Špičák spolu s přítomnou mysliveckou stráží. Událost bude oznámena příslušnému správnímu orgánu.


Příležitost dělá zloděje

Dne 25.1.2017 v dopoledních hodinách byla službukonající hlídka Městské policie přivolána do živnostenské provozovny Penny market, kde byla jedné ze zákaznic, odcizena peněženka, v níž byla platební karta a hotovost nikoli nepatrné finanční hodnoty, kterou společně s nákupem položila na pokladní pás. Této příležitosti využila jiná žena, která byla strážníky identifikována na základě videozáznamu pořízeného v uvedené prodejně. Tato žena se posléze ke krádeži sama doznala a ukázala strážníkům i skrýš, kam peněženku i s jejím obsahem ukryla. Celá věc byla pro podezření ze spáchání trestného činu předána policejnímu orgánu Policie ČR k dalšímu šetření.

Poraněný dravec

23.1.2017 v odpoledních hodinách byl v lesním porostu v obci Stračí nelezen poraněný dravec a to konkrétně Káně obecná, která měla poraněné pravé křídlo a nebyla schopna létat. Dravec byl odvezen Záchrannou stanicí Falco v Dolním Týnci, se kterou Městská policie již delší dobu spolupracuje.

Žádost o poskytnutí informací

Městská policie Štětí žádá veřejnost o spolupráci při objasnění krádeže, která se stala dne 20. 01. 2017 okolo 15:00 hod. v živnostenské provozovně Tesco a.s. v Obchodní ulici č. p. 563, Štětí. Žádáme všechny případné svědky, kteří by strážníkům MěP Štětí mohli poskytnout informace, popřípadě videozáznam z okolí před živnostenskou provozovnou Tesco a.s. Štětí (přilehlé parkoviště), kde měli pachatelé zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Renault, tmavé barvy, aby se obrátili na služebnu MěP Štětí Palackého 599, Štětí, e-mail: mestska.policie@steti.cz, tel.: 416 810 900, bezplatná linka 156.


…a zase jeden milý přítel

Dne 22.1.2017 v 11:45 hod., bylo ze strany strážníků Městské policie Štětí odhaleno při prošetřování banálního přestupku, týkajícího se poškození skleněné výplně vstupních dveří u jednoho z domů na Novém náměstí ve Štětí, mnohem závažnější protiprávní jednání. Toto jednání spočívalo v tom, že žena ve věku 21 let, byla svým stejně starým přítelem nejdříve verbálně a poté i fyzicky napadena a následně násilím proti své vůli zavlečena do zmíněného domu, kde byla rovněž i proti své vůli v jednom z bytů držena. Celá událost pak byla Městskou policií Štětí předána Obvodnímu oddělení Policie ČR ve Štětí, a to pro podezření ze spáchání trestné činu OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY.

Sebevražda se nekonala

Dne 20.1.2017 krátce po 19-té hodině, přispěla hlídka Městské policie Štětí k záchraně života 20-ti letého mladíka, který plánoval ukončit svůj mladý život pod koly projíždějícího vlaku v prostorách osobního vlakového nádraží v Hněvicích. Zde byl Městskou policií Štětí nalezen poté, co na jeho možný úmysl upozornila strážníky jeho matka. V součinnosti s policisty Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí a lékařem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, byl mladík umístěn k hospitalizaci do Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích.

V hlavní roli alkohol

Dne 19.1.2017, byla hlídkou Městské policie Štětí řešena v prostorách Ubytovny pro potřeby města Štětí (UPPM) v ulici Palackého ve Štětí událost, týkající se neoprávněného vstupu do jednoho z pokojů obývaného klientkou ve věku 28 let, jiným klientem ve věku 46 let. Podle výpovědi řádné nájemnice pokoje, došlo v jeho vnitřních prostorách, kam nezvaný host vstoupil i přes její nesouhlas, z jeho strany k jejímu verbálnímu a fyzickému napadení. Fyzické napadení si naštěstí nevyžádalo odborné lékařské ošetření. U nezvaného hosta pak bylo provedeno orientační vyšetření, dechová zkouška, na přítomnost alkoholu, která měla pozitivní výsledek, kdy byla naměřena hodnota 2,18 ‰. Celá událost byla městskou policií předána k dalšímu šetření přivolané hlídce Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí, a to pro podezření ze spáchání trestného činu PORUŠOVÁNÍ DOMOVNÍ SVOBODY.

Sklapla klec

Dne 17.1.2017 v 12:30 hod., byla hlídkou Městské policie Štětí v součinnosti s hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí, dopadena v areálu osobního vlakového nádraží ve Štětí, celostátně hledaná osoba. Muž ve věku 61 let, který je podezřelý z rozsáhlé majetkové trestné činnosti, mimo jiné i na území města Štětí.

Bývalý partner

Dne 16.1.2017 ve 20:30 hod., řešeno Městskou policií Štětí v součinnosti s hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí, fyzickém napadení ženy ve věku 45 let, a to v Jiráskově ulici ve Štětí. Na místě samotného fyzického útoku byl přítomen už jen samotný útočník, bývalý 37letý přítel napadené ženy. Napadená žena se již nacházela v bezpečí svého bydliště, kde později hlídce Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí vypověděla, že byla fyzicky napadena svým bývalým partnerem a to již po několikáté. Událost byla ponechána k dalšímu šetření přítomné hlídce Policie ČR.

Pátek třináctého

Další událost, která se také stala v pátek 13. 01. 2017, už neměla tak šťastný konec. V 12:30 hod., operační služba Městské policie Štětí přijala naléhavý telefonát od dispečera Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Ten požadoval pomoc městské policie související s napojením pacienta na automatický externí defibrilátor (AED) po jeho pádu z okna v ulici Obchodní. Dále sdělil, že na místo již vyjíždí vozidlo Zdravotnické záchranné služby a je vyslán i vrtulník letecké záchranné služby. Strážníci na místě nalezli mladou ženu, která pádem z výšky utrpěla mnohočetná závažná poranění neslučitelná se životem. Použití AED by jí tudíž život nezachránilo ani nevrátilo. Tragickou událost šetří Policie ČR.

Šípková Růženka z ulice 1. máje

V pátek 13. 01. 2017 v dopoledních hodinách, požádala hlídka Policie ČR, Obvodního oddělení Štětí o součinnost strážníky městské policie. Ta spočívala v provedení kontroly ulice 1. máje, související s telefonickým oznámením malého dítěte (holčičky) na pobočkou Úřadu práce v Mělníku, ze kterého vyplynulo, že se dítě nachází doma v ul. 1. máje ve Štětí s dalšími dvěma mladšími sourozenci a že maminka dlouho spí. Bližší informace nebyly známy. Dle místní znalosti Asistentů prevence kriminality, byla vytipována jedna z rodin bydlící v ulici 1. máje. Po provedené kontrole vytipovaného místa bylo zjištěno, že informace podaná asistenty byla správná. Matka dětí skutečně tvrdě spala. Volající holčička i její sourozenci byli v pořádku. K věci malá oznamovatelka uvedla, že si s mobilním telefonem jen hrály.

Známá firma

Dne 12. 01. 2017 ve 12:15 hod., bylo na operační středisko Městské policie Štětí nahlášeno obsluhou Buffetu Oáza na Novém náměstí, že se před provozovnou nachází muž, který kope do dveří a hlasitě vykřikuje. Po příjezdu strážníků se muž na místě již nenacházel, ale dle podrobného popisu, který obsluha uvedla, byl tento muž nalezen v Cukrárně Monika v ulici Obchodní. Muž byl hlídkou opakovaně vyzván k prokázání totožnosti. Této výzvy však neuposlechl a začal strážníky slovně napadat. Agresivita muže eskalovala, proto byly proti němu použity donucovací prostředky, po kterých následovalo jeho předvedení na Policii ČR, Obvodní oddělení. Jednalo se o 50letého muže, který je strážníkům velmi dobře znám ze služební činnosti. Jeho jednání, kterým vzbudil veřejné pohoršení, bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Volání o pomoc

V úterý v dopoledních hodinách dne 10. 01. 2017, přijala operační služba městské policie telefonát jedné z nájemnic Domu s pečovatelskou službou (DPS) v ulici Školní, s tím, že v domě slyší bouchání a volaní o pomoc. Strážníci na místě zjistili, že volání o pomoc vychází z bytu ve 3. patře, ve kterém žije 84letá žena. Zhledem k tomu, že pečovatelky neměly k dispozici náhradní klíče od bytu, byl telefonicky vyrozuměn syn poškozené, který je strážníkům znám z osobní znalosti. Ten se v krátké době dostavil na místo i s klíči od matčina bytu. I přesto se vstupní dveře do bytu nepodařilo otevřít, protože seniorka měla své klíče zasunuty v zámku z vnitřní strany. Proto strážníci využili svého zákonného oprávnění a byt otevřeli násilnou formou. Nájemnice byla nalezena v koupelně s velmi bolestivým zraněním dolní končetiny, které si způsobila uklouznutím a následným pádem ve sprchovém koutě. Na místo byla přivolána Záchranná služba, kdy si zdravotníci ženu převzali do péče a po prvotním ošetření ji převezli do nemocnice.


Kdo hledá - najde

Dne 8. 1. 2017 v dopoledních hodinách byla hlídka MP Štětí zastavena mužem ve věku 39let, který uvedl, že jeho partnerka ve věku 34 let opustila byt ve špatném psychickém stavu a on má obavy o její život. Dále muž uvedl, že již obvolal všechny členy rodiny i její známé, ale u nikoho se jeho partnerka nenachází. Hlídka MP na základě podrobného popisu ženy, provedla kontrolu celého nábřeží a blízkého okolí, ale žena nebyla nikde nalezena. Toto oznámení však mělo šťastný konec a žena byla nalezena svým partnerem živá a „zdravá“.

Pachatel na útěku

Dne 7. 1. 2017 v brzkých ranních hodinách byla městská policie požádána hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR ve Štětí o součinnost při kontrole areálu ČD Hněvice, kde by se mohl ukrývat pachatel trestného činu krádeže vloupáním ve stádiu pokusu do kanceláře výpravčí, která ho svým křikem o pomoc vylekala natolik, že se dotyčný dal na útěk. Muž nebyl v areálu ČD Hněvice ani v jeho blízkosti nalezen. Celou událost nadále šetří Obvodní oddělení Policie ČR ve Štětí.

Nehoda není náhoda

Dne 5. 1. 2017 v odpoledních hodinách přijala operační služba Městské policie Štětí oznámení o dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce ulice Alšova a ČSA. Dopravní nehoda se obešla bez zranění osob. U obou účastníků dopravní nehody bylo hlídkou městské policie provedeno orientační vyšetření ke zjištění obsahu alkoholu, které bylo v obou případech s negativním výsledkem. Ze strany městské policie byl na místě dále usměrňován provoz, a to až do příjezdu hlídky Policie České republiky - oddělení dopravních nehod, která si celou událost převzala k dalšímu šetření.

Manžílek k pohledání

Dne 4. 1. 2017 v nočních hodinách přijala operační služba Městské policie Štětí telefonické oznámení ženy ve věku 50 let, která byla podle svých slov fyzicky napadena svým o tři roky mladším manželem. V průběhu prošetřování přijatého oznámení, však vyšlo najevo, že žena byla nejen fyzicky napadena svým manželem, ale i donucena k orálnímu sexu. Celou událost si následně převzalo Obvodní oddělení Policie ČR ve Štětí k dalšímu šetření.

Bez peněz do hospody nelez

Dne 4. 1. 2017 v nočních hodinách bylo operační službou Městské policie Štětí přijato oznámení o potyčce dvou opilých mužů ve Sport baru no. 532 v Radouňské ulici ve Štětí. Po příjezdu hlídky městské policie na místo, zde byli zjištěni dva muži ve věku 25 a 28 let ovlivnění alkoholem, kteří zde svým jednáním obtěžovali ostatní přítomné hosty. Rovněž tak i odmítali uhradit svou útratu ve výši 50,- Kč. Vzhledem k tomu, že oba výtržníci odmítali prokázat přítomným strážníkům svou totožnost a současně kladli aktivní odpor, byli za použití donucovacích prostředků předvedeni na Obvodní oddělení Policie ČR ve Štětí. Celá událost bude Městskou policií Štětí předána příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
 
Další >
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoPronajem 1 luzka
Byty (20.02.2017)
Inzerát obsahuje fotoObývací sestava
Nábytek (20.02.2017)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím byt 3+1
Byty (19.02.2017)
Inzerát obsahuje fotoProdám sjezdové lyže s vázáním a botami
Vybavení ke sportu (17.02.2017)
Inzerát neobsahuje fotoProdám byt 3+1/L v Hoštce.
Byty (17.02.2017)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 4+KK v Hoštce
Práce a služby (16.02.2017)
Inzerát obsahuje fotoHledam pronajem bytu 1+1
Byty (12.02.2017)
Inzerát neobsahuje fotopronájem bytu 2 + 1
Byty (12.02.2017)
Inzerát obsahuje fotoprodám PC
Volný čas (11.02.2017)
Inzerát neobsahuje fotostavební suť
Za odvoz (09.02.2017)