www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 0.0°C
Dnes je Čtvrtek, 12. prosinec 2019, svátek má Simona, zítra Lucie
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Anketa: 10 problémů našeho města 2019 [nové okno]
Pracovní skupina

Zápis 14. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Středa, 24. listopad 2010, 08:05
Zápis z 14. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 18.10.2010

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský – Mondi Štětí a.s.
Ing. Petr Sedláček – Mondi Štětí a.s.
Ing.  Šiftová – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Tomášová – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Přizvání:
Ing. Monika Přibylová – konzultant města
Ing. Jan Štejfa – konzultant města

Téma:
 • Změna podmínek Integrovaného povolení
Program:
a) Prezentace návrhů členů Pracovní skupiny ke znění podmínky IP.
b) Doporučení Pracovní skupiny.
c) Termín pro příští jednání.
 • Ad. a)
  1.    Návrh znění podmínky IP od Mondi Štětí a.s.
  2.    Společný návrh znění podmínky IP od Fr. Zwettlera a Ing. Michala Kurfirsta.
 • Ad. b)
  Pracovní skupina doporučuje:
  V současné době podmínku č. 8.8 neměnit. Podmínka bude po projednání a dohodnutí Plánu snižování emisí pachových látek, nahrazena konkrétním seznamem opatření na zdrojích zápachu, včetně časového harmonogramu jejich plnění. Plán bude projednán a dohodnut mezi Mondi Štětí a.s., Krajským úřadem ÚK a Městským úřadem Štětí.  Audity zdrojů zápachu budou probíhat za přítomnosti zástupců Městského úřadu Štětí a Krajského úřadu ÚK.
 • Ad. c)
  Skupina odsouhlasila termín příštího jednání:
  01/2011 – projednání dokumentu Plán snižování emisí pachových látek

Příloha:
Příloha zápisu 14. - Návrh na úpravu podmínky 8.8 Příloha zápisu 14. - Návrh na úpravu podmínky 8.8 2010-11-24 10:14:27 1.14 Mb
Příloha zápisu 14. - Podmínka IP - Reakce na navrh Mondi Příloha zápisu 14. - Podmínka IP - Reakce na navrh Mondi 2010-11-24 10:14:59 47.15 Kb

Zapsal: František Zwettler
 

Zápis 13. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Pondělí, 19. červenec 2010, 20:00
Zápis z 13. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 14.7.2010

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský – Mondi Štětí a.s.
Ing.  Šiftová – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Tomášová – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Téma:
 • Prezentace provedených auditů nízko položených zdrojů zápachu
 • Plán snižování emisí pachových látek
 • Návrh na změnu podmínek Integrovaného povolení
Program:
 • a) Prezentace provedených auditů nízko položených zdrojů zápachu.
 • b) Doporučení Pracovní skupiny.
 • c) Termín pro příští jednání.
 • Ad. a)
  Při jednání Pracovní skupiny byl odprezentován společný dokument, na kterém se shodli účastníci auditů (Koubský, Zwettler, Kurfirst).
  Dále dokument – doporučení od p. Zwettlera, Kurfirsta, od zástupců Mondi Štětí a.s. neakceptovatelný.
  Dále dokument – doporučení zástupců Mondi Štětí a.s. na změnu podmínky č. 8.8  IP. Ing. Koubským byl předložen návrh dokumentu „Plán snižování zápachu“.
 • Ad. b)
  Bylo dohodnuto, že jednotliví členové Pracovní skupiny navrhnou nové znění podmínky č. 8.8. IP a zašlou na KÚ – termín 31.7.2010.
  Mondi Štětí a.s. učiní zpětvzetí žádosti ze dne 24.6.2010 o změnu IP v části týkající se bodu 8.8.   
 • Ad. c)
  Skupina odsouhlasila termín příštího jednání:
  09/2010 – projednání dokumentu Plánu snižování zápachu    
Příloha:
Příloha 13 zápis z jednání komise Zápach Příloha 13. zápisu z jednání komise - Audit zdrojů zápachu - 2010-07-19, 5300 Kb
Příloha 13 zápis z jednání komise Zápach Příloha 13. zápisu z jednání komise - Audit zdrojů zápachu - dodatek - 2010-07-19, 160 Kb
Příloha 13 zápis z jednání komise Zápach Příloha 13. zápisu z jednání komise - Plán snižovaní zapáchajících látek -  2010-07-19, 240 Kb

Zapsal: František Zwettler
 

Zápis 12. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Středa, 25. listopad 2009, 09:00
Zápis z 12. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 4.11.2009

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Vladimír Buk – Mondi Štětí
Ing. Petr Rosinec – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Téma:
 • Činnost, zaměření a existence Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí
Program:
 • a) Kontrola splnění úkolů z minulého jednání.
 • b) Konzultace a projednání další činnosti, zaměření či existence Pracovní skupiny.
 • c) Doporučení Pracovní skupiny.
 • d) Termín pro příští jednání.
 • Ad. a)
  Ing. Koubský zaktualizuje „zásobník projektů a zdrojů zápachů“ - nesplněno, bude přílohou zápisu dodatečně.
 • Ad. b)
  Vybraní členové Pracovní skupiny (p. Zwettler, Ing. Kurfirst, zástupce MONDI), případně externí odborník („akční skupina“) budou postupně v provozních celcích, které jsou zdrojem zápachu, vyhledávat a určovat potencionální zdroje zápachu.
  Toto bude následně podkladem pro rozšíření či upřesnění „souboru opatření a projektů“ a  projednání v Pracovní skupině.
  Akční skupina bude pracovat v kratších intervalech (např. 21 denní). První návštěva se uskuteční ještě letos.
 • Ad. c)
  Po dvouleté činnosti Pracovní skupiny doporučujeme MONDI Štětí a.s.: „Zvýšit objem investic zejména do obnovy infrastruktury (např. otevřené budovy, otevřené kanalizační sítě, bodové zdroje), s cílem výraznějšího omezení zápachu“.
 • Ad. d)
  Skupina odsouhlasila termín příštího jednání: 03/2010
Příloha:
Příloha 12 zápis z jednání komise Zápach Příloha 12. zápisu z jednání komise 2009-11-25, 19.69 Kb

Zapsal: František Zwettler

 

Zápis 11. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Úterý, 09. červen 2009, 18:30
Zápis z 11. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 27.5.2009

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský – Mondi Štětí
Ing. Petr Sedláček – Mondi Štětí
Ing. Peřina – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Šiftová – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Téma:
 • Plán snižování emisí, imisí a zapáchajících látek – exkurze v areálu MONDI Štětí a.s..
Program:
 • a) Kontrola splnění úkolů z minulého jednání.
 • b) Prezentace Ing. Koubského.
 • c)  Exkurze do vybraných míst v MONDI
 • d) Odsouhlasení úkolů a termínu pro příští jednání.
 • Ad. a)
  „Městský úřad bude konzultovat s Magistrátem Ústí n.L. způsob informování“
  - splněno, informace je přílohou zápisu.
 • Ad. b)
  Ing. Koubský odprezentoval následující:
  • Seznam projektů realizovaných při odstávce v květnu 2009
  • Vývoj imisní zátěže na dvou imisních stanicích Učiliště a Knihovna
  • Plánované projekty
  • Prohlídka závodu.

   Prezentace je přílohou zápisu.
 • Ad. c)
  Členové pracovní skupiny navštívili následující provozy v MONDI:
  • ČOV
  • Stáčení terpentýnu
  • Kaustifikace
  • Odparka.

   Na místě zástupci MONDI seznámili členy skupiny s aspekty přínosu či vlivu jednotlivých provozů na obtěžování obyvatel ve městě Štětí a podali technické informace o těchto provozech.
   Z časového důvodu nebyla provedena exkurze v provozu Kamyr, této se dodatečně zúčastní František Zwettler a Ing. Michal Kurfirst.  
 • Ad. d)
  Skupina odsouhlasila úkoly a termín příštího jednání:

Úkoly: Ing. Koubský zaktualizuje „zásobník projektů a zdrojů zápachů“

Termín: 15.7.2009

Příloha:

Zpráva o konzultaci způsobu informování v Ústí n.L Zpráva o konzultaci způsobu informování v Ústí n.L, 2009-06-09, PDF
11.jednání OWG 090527 11.jednání OWG 090527, 2009-06-09, PDF

Zapsal: František Zwettler

 

Zápis 10. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Úterý, 14. duben 2009, 09:00
Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 8.4.2009

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský – Mondi Štětí
Ing. Josef Kříž – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Helena Antošová – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost
Ing. Jaroslav Hájek - ČIŽP Ústí n.L.
Ing. Irena Křivánková – ČIŽP Ústí n.L.

Téma:
 • a) Měření imisí.
 • b) Informování obyvatel a zpětná vazba.

Podklady pro jednání:

prezentace Ing. Koubského (informace k měření imisí, informace k mazutové nádrži, informace o opatřeních ke snižování zápachu). 

Projednáno:

1. Pracovní skupina odsouhlasila následující program:
 • a) Kontrola splnění úkolů z minulého jednání.
 • b) Prezentace Ing. Koubského.
 • c) Přednesení názorů jednotlivých členů k imisnímu monitoringu.
 • d) Odhlasování a přijetí konkrétních závěrů v oblasti imisního monitoringu.
 • e) Přednesení názorů jednotlivých členů v oblasti informování obyvatel a zpětné vazby
 • f) Odhlasování a přijetí konkrétních závěrů v oblasti informování obyvatel a zpětné vazby
2. Odsouhlasení dalšího tématu pro příští jednání.

Ad. 1a)
 • „Ing. Koubský prověří odezvu měření imisí na stanici knihovna (kalibrační protokol)“
  - splněno, viz. prezentace
 • „Ing. Koubský podá informaci o projednání doporučení předložených skupinou a informaci o stavu řešení poškozené mazutové nádrže“
  - splněno, viz. prezentace
Ad. 1b)
 • Ing. Koubský podal informace k imisnímu monitoringu, k situaci ohledně mazutové nádrže a o opatřeních ke snižování zápachu – prezentace bude přílohou zápisu.

Ad. 1c)
 • Probíhala diskuse mezi členy. Ing. Kurfirst navrhl instalaci další monitorovací stanice i v jiné lokalitě města z důvodu nedostatečného pokrytí města a omezené funkčnosti stanice knihovna. Ostatním členům skupiny se pořízení další pevné stanice jeví neúčelné. V roce 2010 bude pořízena mobilní stanice. MONDI provede kontrolu stanice knihovna a v případě potřeby zajistí repasi.
Ad. 1d)
 • - viz. 1c)
Ad. 1e)
 • Probíhala diskuse mezi členy. Ing. Kurfirst navrhl zajistit aktivní informovanost obyvatel (SMS, e-mail, hlášení rozhlasem do doby fungování elektronické informovanosti). Městský úřad bude konzultovat s Magistrátem Ústí n.L. způsob informování. Od 1.4.2009 jsou informace o incidentech zveřejňovány na www.steti.cz. Aktuální informace jsou k dispozici na Zelené lince MONDI.
Ad. 1f)
 • Pracovní skupina přijala tyto konkrétní závěry a doporučuje:
  - viz. 1e)
Ad. 2)
 • Skupina odsouhlasila téma a termín příštího jednání:
  Téma: Plán snižování emisí, imisí a zapáchajících látek – exkurze v areálu MONDI Štětí a.s..
  Termín: bude dohodnut, předpoklad  27.5.2009 ve 12.00 hod.
Příloha:
Podklad pro 10. jednání pracovní skupiny, Mondi, Koubský Podklad pro 10. jednání pracovní skupiny, Mondi, Ing. Koubský, 2009-04-14, 867.53 Kb

Zapsal: František Zwettler
 

Zápis 9. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Neděle, 22. únor 2009, 09:50
Zápis z 9. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 18.2.2009

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský – Mondi Štětí
Ing. Josef Kříž – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Helena Antošová – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Téma:
Stanovení priorit a cílů ve variantním řešení opatření ke snižování zápachu.

Podklady pro jednání:

prezentace Ing. Koubského (srovnání Mondi Štětí s BAT a akční plán 2009 – 2012, příčiny zápachu 17.2.2009).

Projednáno:

1. Pracovní skupina odsouhlasila následující program:
 • a) Prezentace Ing. Koubského.
 • b) Přednesení názorů jednotlivých členů skupiny v oblasti stanovení priorit a cílů.
 • c) Odhlasování a přijetí konkrétních závěrů v oblasti stanovení priorit a cílů opatření ke snižování zápachu.
2. Odsouhlasení dalšího tématu pro příští jednání.

Ad. 1a)
Ing. Koubský prověří odezvu měření imisí na stanici knihovna (kalibrační protokol), byla podána informace týkající se mazutového zápachu – zápach vlivem otevřené nádrže poškozené výbuchem, pokračují práce na odstraňování důsledků havárie.

Ad. 1b)
Probíhala diskuse mezi členy.

Ad. 1c)
Pracovní skupina bere na vědomí návrh prioritních projektů MONDI a dále doporučuje:
snížit emise zápachu způsobené incidenty na provozovaných zařízeních (např. elektrostatické filtry - prevence, interval kontrol, výměna typu filtru, lidský faktor, provozovaná záloha, zvýšit spolehlivost)
prověřit možnost odstranění zápachu z mazutových nádrží (aktivní uhlí, změna paliva)
snížit (popř. odstranit) zápach ze zdrojů na úrovni terénu (kaustifikace, odparka, kamyr, ČOV)

Ad. 2)
Skupina odsouhlasila téma a termín příštího jednání:

Téma: Měření imisí. Ing. Koubský podá informaci o projednání doporučení předložených skupinou a informaci o stavu řešení poškozené mazutové nádrže.
Termín: bude dohodnut, předpoklad  8. 4. 2009. 

Příloha:
Srovnání Mondi Štětí s BAT a akční plán 2009 – 2012 Srovnání Mondi Štětí s BAT a akční plán 2009 – 2012, 2009-02-22, 174.99 Kb
Příčiny zápachu dne 17.2.2009 Příčiny zápachu dne 17.2.2009, 2009-02-22, 363.11 Kb

Zapsal: František Zwettler

 

Zápis 8. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Čtvrtek, 18. prosinec 2008, 09:29
Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 10.12.2008

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský – Mondi Štětí
Ing. Josef Kříž – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Host:
Ing. Petra Auterská, CSc

Téma:
Vzdělávání a osvěta obyvatel.

Příloha:
Měření emisí a imisí pachových látek 2008 Měření pachu, 2008-12-18, 8.91 Mb, Powerpoint


Celý článek...
 

Zápis 7. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Čtvrtek, 23. říjen 2008, 12:59
Zápis z 7. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 23.10.2008

Přítomni:

Ing. Zdeňka Rulíšková - MěÚ Štětí
František Zwettler - MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský - Mondi Štětí a.s.
Ing. Petr Sedláček - Mondi Štětí a.s.
Ing. Josef Kříž - KÚ Ústeckého kraje
Ing. Helena Antošová – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Téma:
Emisní a imisní monitoring.

Příloha:
Měření emisí a imisí pachových látek 2008 Měření emisí a imisí pachových látek 2008, 2008-10-23, 5.17 Mb, Powerpoint


Celý článek...
 

Zápis 6. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Neděle, 29. červen 2008, 00:00
Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 25.06.2008

Přítomni:

Ing. Zdeňka Rulíšková - MěÚ Štětí
František Zwettler - MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský - Mondi Štětí a.s.
Ing. Petr Sedláček - Mondi Štětí a.s.
Ing. Josef Kříž - KÚ Ústeckého kraje
Ing. Helena Antošová – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje

Nepřítomni:
MUDr. Ivana Habeltová - veřejnost

Téma:
Informování obyvatel a zpětná vazba.

Podklady pro jednání:
ze strany členů skupiny nebyly předem předloženy žádné podklady.

Celý článek...
 

Zápis 5. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Středa, 14. květen 2008, 20:44
Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 13.05.2007

Přítomni:

Ing. Zdeňka Rulíšková - MěÚ Štětí
Adrian Fowler, generální ředitel Mondi Štětí
František Zwettler - MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský - Mondi Štětí a.s.
Ing. Petr Sedláček - Mondi Štětí a.s.
Ing. Josef Kříž - KÚ Ústeckého kraje
Ing. Helena Antošová – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
MUDr. Ivana Habeltová - veřejnost
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 10 z 16
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotoPronájem bytu 3+1
Byty (10.12.2019)
Inzerát obsahuje fotoProdám Dětské kolo
Kola (03.12.2019)
Inzerát obsahuje fotoKočárek - golfky
Za odvoz (30.11.2019)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem kanceláře
Pozemky a ostatní (19.11.2019)
Inzerát neobsahuje fotoPřijmeme zedníka
Práce a služby (19.11.2019)
Inzerát obsahuje fotoProdej, byt 3+1 (77 m2), Horní Počaply, okr. Mělník
Byty (19.11.2019)
Inzerát obsahuje fotodětské outdoor boty Keen Torino vel.36 (zelené nebo červené)
Dětské oblečení a obuv (15.11.2019)
Inzerát obsahuje fotopracovní obuv ARDON Rasper vel.43
Oblečení, obuv, ložní prádlo... (15.11.2019)
Inzerát obsahuje fotoPolštáře a přikrývky
Oblečení, obuv, ložní prádlo... (02.11.2019)
Inzerát neobsahuje fotoHnízdečko pro miminko.
Hračky a ostatní (28.10.2019)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek