www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 13.8°C
Dnes je Pátek, 22. červen 2018, svátek má Pavla, zítra Zdeňka
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Najdete
nás na
Facebook Region Štětsko Youtube KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
FERODO 2018 [nové okno]

Zápis 14. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Středa, 24. listopad 2010, 08:05
Zápis z 14. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 18.10.2010

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský – Mondi Štětí a.s.
Ing. Petr Sedláček – Mondi Štětí a.s.
Ing.  Šiftová – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Tomášová – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Přizvání:
Ing. Monika Přibylová – konzultant města
Ing. Jan Štejfa – konzultant města

Téma:
 • Změna podmínek Integrovaného povolení
Program:
a) Prezentace návrhů členů Pracovní skupiny ke znění podmínky IP.
b) Doporučení Pracovní skupiny.
c) Termín pro příští jednání.
 • Ad. a)
  1.    Návrh znění podmínky IP od Mondi Štětí a.s.
  2.    Společný návrh znění podmínky IP od Fr. Zwettlera a Ing. Michala Kurfirsta.
 • Ad. b)
  Pracovní skupina doporučuje:
  V současné době podmínku č. 8.8 neměnit. Podmínka bude po projednání a dohodnutí Plánu snižování emisí pachových látek, nahrazena konkrétním seznamem opatření na zdrojích zápachu, včetně časového harmonogramu jejich plnění. Plán bude projednán a dohodnut mezi Mondi Štětí a.s., Krajským úřadem ÚK a Městským úřadem Štětí.  Audity zdrojů zápachu budou probíhat za přítomnosti zástupců Městského úřadu Štětí a Krajského úřadu ÚK.
 • Ad. c)
  Skupina odsouhlasila termín příštího jednání:
  01/2011 – projednání dokumentu Plán snižování emisí pachových látek

Příloha:
Příloha zápisu 14. - Návrh na úpravu podmínky 8.8 Příloha zápisu 14. - Návrh na úpravu podmínky 8.8 2010-11-24 10:14:27 1.14 Mb
Příloha zápisu 14. - Podmínka IP - Reakce na navrh Mondi Příloha zápisu 14. - Podmínka IP - Reakce na navrh Mondi 2010-11-24 10:14:59 47.15 Kb

Zapsal: František Zwettler
 

Zápis 13. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Pondělí, 19. červenec 2010, 20:00
Zápis z 13. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 14.7.2010

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský – Mondi Štětí a.s.
Ing.  Šiftová – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Tomášová – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Téma:
 • Prezentace provedených auditů nízko položených zdrojů zápachu
 • Plán snižování emisí pachových látek
 • Návrh na změnu podmínek Integrovaného povolení
Program:
 • a) Prezentace provedených auditů nízko položených zdrojů zápachu.
 • b) Doporučení Pracovní skupiny.
 • c) Termín pro příští jednání.
 • Ad. a)
  Při jednání Pracovní skupiny byl odprezentován společný dokument, na kterém se shodli účastníci auditů (Koubský, Zwettler, Kurfirst).
  Dále dokument – doporučení od p. Zwettlera, Kurfirsta, od zástupců Mondi Štětí a.s. neakceptovatelný.
  Dále dokument – doporučení zástupců Mondi Štětí a.s. na změnu podmínky č. 8.8  IP. Ing. Koubským byl předložen návrh dokumentu „Plán snižování zápachu“.
 • Ad. b)
  Bylo dohodnuto, že jednotliví členové Pracovní skupiny navrhnou nové znění podmínky č. 8.8. IP a zašlou na KÚ – termín 31.7.2010.
  Mondi Štětí a.s. učiní zpětvzetí žádosti ze dne 24.6.2010 o změnu IP v části týkající se bodu 8.8.   
 • Ad. c)
  Skupina odsouhlasila termín příštího jednání:
  09/2010 – projednání dokumentu Plánu snižování zápachu    
Příloha:
Příloha 13 zápis z jednání komise Zápach Příloha 13. zápisu z jednání komise - Audit zdrojů zápachu - 2010-07-19, 5300 Kb
Příloha 13 zápis z jednání komise Zápach Příloha 13. zápisu z jednání komise - Audit zdrojů zápachu - dodatek - 2010-07-19, 160 Kb
Příloha 13 zápis z jednání komise Zápach Příloha 13. zápisu z jednání komise - Plán snižovaní zapáchajících látek -  2010-07-19, 240 Kb

Zapsal: František Zwettler
 

Zápis 12. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Středa, 25. listopad 2009, 09:00
Zápis z 12. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 4.11.2009

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Vladimír Buk – Mondi Štětí
Ing. Petr Rosinec – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Téma:
 • Činnost, zaměření a existence Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí
Program:
 • a) Kontrola splnění úkolů z minulého jednání.
 • b) Konzultace a projednání další činnosti, zaměření či existence Pracovní skupiny.
 • c) Doporučení Pracovní skupiny.
 • d) Termín pro příští jednání.
 • Ad. a)
  Ing. Koubský zaktualizuje „zásobník projektů a zdrojů zápachů“ - nesplněno, bude přílohou zápisu dodatečně.
 • Ad. b)
  Vybraní členové Pracovní skupiny (p. Zwettler, Ing. Kurfirst, zástupce MONDI), případně externí odborník („akční skupina“) budou postupně v provozních celcích, které jsou zdrojem zápachu, vyhledávat a určovat potencionální zdroje zápachu.
  Toto bude následně podkladem pro rozšíření či upřesnění „souboru opatření a projektů“ a  projednání v Pracovní skupině.
  Akční skupina bude pracovat v kratších intervalech (např. 21 denní). První návštěva se uskuteční ještě letos.
 • Ad. c)
  Po dvouleté činnosti Pracovní skupiny doporučujeme MONDI Štětí a.s.: „Zvýšit objem investic zejména do obnovy infrastruktury (např. otevřené budovy, otevřené kanalizační sítě, bodové zdroje), s cílem výraznějšího omezení zápachu“.
 • Ad. d)
  Skupina odsouhlasila termín příštího jednání: 03/2010
Příloha:
Příloha 12 zápis z jednání komise Zápach Příloha 12. zápisu z jednání komise 2009-11-25, 19.69 Kb

Zapsal: František Zwettler

 

Zápis 11. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Úterý, 09. červen 2009, 18:30
Zápis z 11. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 27.5.2009

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský – Mondi Štětí
Ing. Petr Sedláček – Mondi Štětí
Ing. Peřina – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Šiftová – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost

Téma:
 • Plán snižování emisí, imisí a zapáchajících látek – exkurze v areálu MONDI Štětí a.s..
Program:
 • a) Kontrola splnění úkolů z minulého jednání.
 • b) Prezentace Ing. Koubského.
 • c)  Exkurze do vybraných míst v MONDI
 • d) Odsouhlasení úkolů a termínu pro příští jednání.
 • Ad. a)
  „Městský úřad bude konzultovat s Magistrátem Ústí n.L. způsob informování“
  - splněno, informace je přílohou zápisu.
 • Ad. b)
  Ing. Koubský odprezentoval následující:
  • Seznam projektů realizovaných při odstávce v květnu 2009
  • Vývoj imisní zátěže na dvou imisních stanicích Učiliště a Knihovna
  • Plánované projekty
  • Prohlídka závodu.

   Prezentace je přílohou zápisu.
 • Ad. c)
  Členové pracovní skupiny navštívili následující provozy v MONDI:
  • ČOV
  • Stáčení terpentýnu
  • Kaustifikace
  • Odparka.

   Na místě zástupci MONDI seznámili členy skupiny s aspekty přínosu či vlivu jednotlivých provozů na obtěžování obyvatel ve městě Štětí a podali technické informace o těchto provozech.
   Z časového důvodu nebyla provedena exkurze v provozu Kamyr, této se dodatečně zúčastní František Zwettler a Ing. Michal Kurfirst.  
 • Ad. d)
  Skupina odsouhlasila úkoly a termín příštího jednání:

Úkoly: Ing. Koubský zaktualizuje „zásobník projektů a zdrojů zápachů“

Termín: 15.7.2009

Příloha:

Zpráva o konzultaci způsobu informování v Ústí n.L Zpráva o konzultaci způsobu informování v Ústí n.L, 2009-06-09, PDF
11.jednání OWG 090527 11.jednání OWG 090527, 2009-06-09, PDF

Zapsal: František Zwettler

 

Pracovní skupina - Zápach

Tisk
Čtvrtek, 01. listopad 2007, 14:41
Město Štětí se ve spolupráci se spol. Mondi Štětí a.s., se zástupci veřejnosti i se zástupci orgánů ochrany zdraví a ovzduší, rozhodlo ustanovit tzv. "Pracovní skupinu pro snižování zápachu", která má za cíl snížit zápach a zvýšit objektivní informovanost a komunikaci s občany. Pracovní skupina bude projednávat a komunikovat problematiku snižování zápachu a v této souvislosti stanovovat doporučení.

Své dotazy či podněty zasílejte na email zapach@steti.cz

 

Zápis 10. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu

Tisk
Úterý, 14. duben 2009, 09:00
Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny pro snižování zápachu ve Štětí ze dne 8.4.2009

Přítomni:
Ing. Zdeňka Rulíšková – MěÚ Štětí
František Zwettler – MěÚ Štětí
Ing. Jan Koubský – Mondi Štětí
Ing. Josef Kříž – KÚ Ústeckého kraje
Ing. Helena Antošová – KÚ Ústeckého kraje
MUDr. Daniela Marhonsová – KHS Ústeckého kraje
Ing. Michal Kurfirst – veřejnost
Ing. Jaroslav Hájek - ČIŽP Ústí n.L.
Ing. Irena Křivánková – ČIŽP Ústí n.L.

Téma:
 • a) Měření imisí.
 • b) Informování obyvatel a zpětná vazba.

Podklady pro jednání:

prezentace Ing. Koubského (informace k měření imisí, informace k mazutové nádrži, informace o opatřeních ke snižování zápachu). 

Projednáno:

1. Pracovní skupina odsouhlasila následující program:
 • a) Kontrola splnění úkolů z minulého jednání.
 • b) Prezentace Ing. Koubského.
 • c) Přednesení názorů jednotlivých členů k imisnímu monitoringu.
 • d) Odhlasování a přijetí konkrétních závěrů v oblasti imisního monitoringu.
 • e) Přednesení názorů jednotlivých členů v oblasti informování obyvatel a zpětné vazby
 • f) Odhlasování a přijetí konkrétních závěrů v oblasti informování obyvatel a zpětné vazby
2. Odsouhlasení dalšího tématu pro příští jednání.

Ad. 1a)
 • „Ing. Koubský prověří odezvu měření imisí na stanici knihovna (kalibrační protokol)“
  - splněno, viz. prezentace
 • „Ing. Koubský podá informaci o projednání doporučení předložených skupinou a informaci o stavu řešení poškozené mazutové nádrže“
  - splněno, viz. prezentace
Ad. 1b)
 • Ing. Koubský podal informace k imisnímu monitoringu, k situaci ohledně mazutové nádrže a o opatřeních ke snižování zápachu – prezentace bude přílohou zápisu.

Ad. 1c)
 • Probíhala diskuse mezi členy. Ing. Kurfirst navrhl instalaci další monitorovací stanice i v jiné lokalitě města z důvodu nedostatečného pokrytí města a omezené funkčnosti stanice knihovna. Ostatním členům skupiny se pořízení další pevné stanice jeví neúčelné. V roce 2010 bude pořízena mobilní stanice. MONDI provede kontrolu stanice knihovna a v případě potřeby zajistí repasi.
Ad. 1d)
 • - viz. 1c)
Ad. 1e)
 • Probíhala diskuse mezi členy. Ing. Kurfirst navrhl zajistit aktivní informovanost obyvatel (SMS, e-mail, hlášení rozhlasem do doby fungování elektronické informovanosti). Městský úřad bude konzultovat s Magistrátem Ústí n.L. způsob informování. Od 1.4.2009 jsou informace o incidentech zveřejňovány na www.steti.cz. Aktuální informace jsou k dispozici na Zelené lince MONDI.
Ad. 1f)
 • Pracovní skupina přijala tyto konkrétní závěry a doporučuje:
  - viz. 1e)
Ad. 2)
 • Skupina odsouhlasila téma a termín příštího jednání:
  Téma: Plán snižování emisí, imisí a zapáchajících látek – exkurze v areálu MONDI Štětí a.s..
  Termín: bude dohodnut, předpoklad  27.5.2009 ve 12.00 hod.
Příloha:
Podklad pro 10. jednání pracovní skupiny, Mondi, Koubský Podklad pro 10. jednání pracovní skupiny, Mondi, Ing. Koubský, 2009-04-14, 867.53 Kb

Zapsal: František Zwettler
 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoKoupím byt ve Štetí
Byty (21.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoProdej
Byty (21.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoPřijmeme zedníka
Práce a služby (20.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoSháním pronájem garáže
Nezařazeno (19.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoLabe Aréna Račice posílí svůj tým o další servírky, číšníky, kuchaře, kuchařky
Práce a služby (19.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoLevné bydlení Mělník - Praha 30 km
Nezařazeno (18.06.2018)
Inzerát obsahuje fotoZakrslý králík teddy, teddy gen
Zvířata (18.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoPalivové dřevo
Práce a služby (14.06.2018)
Inzerát neobsahuje fotoLesnické práce
Práce a služby (14.06.2018)
Inzerát obsahuje fotoGolfky
Dětská vozidla (10.06.2018)