www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 12.1°C
Dnes je Sobota, 25. květen 2019, svátek má Viola, zítra Filip
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Kulatý stůl ma téma: Zeleň [nové okno]
GDPR

GDPR - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Tisk
Čtvrtek, 24. květen 2018, 15:14

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám oznamujeme jmenování pověřence pro Město Štětí:


Název organizace DEVELOP MOST s.r.o.
Adresa Zdeňka Fibicha 2825, 434 01 Most
Zastoupená Bc. Janem Kodetem, prokuristou
287 155 19
ISDS gt5jxq3

 

 

Informace pro subjekty údajů

Tisk
Středa, 30. květen 2018, 13:35
Město Štětí má zpracovánu Koncepci na ochranu osobních údajů, ve které je uvedeno za jakým účelem a jak je zajištěno dodržování zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR").

Subjekt údajů může kontaktovat správce:
 • osobně / písemně na adrese sídla správce: Mírové nám. 163, Štětí, 41108
 • pomocí emailové adresy: mesto@steti.cz
 • pomocí datové schránky: fypbba8
 • telefonicky na tel. č.: +420 416 859 315

Subjekt údajů může kontaktovat správce prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů:
 • osobně (po předchozí domluvě) / písemně na adrese sídla správce: Mírové nám. 163, Štětí, 41108
 • pomocí emailové adresy: gdpr@steti.cz
 • pomocí datově schránky: fypbba8
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: DEVELOP MOST s.r.o., zastoupený Bc. Janem Kodetem, prokuristou
Rozsah zpracovávaných informaci je dán právními předpisy, které upravují samostatnou a přenesou působnost obcí. Jedná se např. o:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 133/2000 Sb., evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
 • zákon č. 301/2000 Sb., matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
 • zákon č. 565/1990 Sb., místních poplatcích,
 • další právní předpisy jsou uvedeny v záznamech o činnostech.

Zásada přesnosti shromažďovaných osobních údajů je v oblasti působnosti města upravena také zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Orgány veřejné moci mají povinnost využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru. V rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu. Město Štětí má zpracován spisový a skartační plán.
 

Práva subjektu údajů

Tisk
Středa, 30. květen 2018, 13:46
Subjekt údajů má právo na potvrzení o zpracování jeho údajů, na přístup ke svým osobním údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací, na poskytnutí informací nejdéle do 30 dnů od podání žádosti, na vysvětlení (při zamítnutí žádosti). V mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti. Jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou, nebo pokud nejde o oprávněný zájem žadatele.

Subjekt údajů má právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné, na provedení opravy nejdéle do jednoho měsíce, na vysvětlení, pokud oprava nebyla provedena. Správce předchází tomu, aby zpracovávané údaje byly neaktuální a postupuje v souladu se zákone č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely marketingu (dotazníkové šetření)
 • pro statistické účely.
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, dále má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotoProdám Dětské kolo
Kola (23.05.2019)
Inzerát neobsahuje fotoChata
Práce a služby (17.05.2019)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím Byt 3+1
Byty (15.05.2019)
Inzerát obsahuje fotoKoupím byt ve Štětí, Roudnici nebo Mělníku
Byty (13.05.2019)
Inzerát obsahuje fotoProdám mobilní telefon SAMSUNG J5
Mobily a příslušenství (06.05.2019)
Inzerát obsahuje fotoProdám Thrustmaster T.Flight Hotas X
Nezařazeno (06.05.2019)
Inzerát obsahuje fotoAlu Kola
Auto (04.05.2019)
Inzerát obsahuje fotoInvalidní vozík Sopur Easy
Práce a služby (10.04.2019)
Inzerát neobsahuje fotoHledám byt
Byty (09.04.2019)
Inzerát obsahuje fotoBezdrátový telefon Gigaset C300
Práce a služby (09.04.2019)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek