www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 0.9°C
Dnes je Neděle, 26. leden 2020, svátek má Zora, zítra Ingrid
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
mobilní rozhlas [nové okno]
Kampaně

Piknik pod širým nebem

Tisk
Pondělí, 28. květen 2018, 16:35
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Sobotní Férové snídani přálo slunečné počasí i přízeň návštěvníků, kterých se na Husově náměstí vystřídalo na pět desítek.  Cílem společné snídaně je upozornit na podporu fair trade a lokálních produktů. Pro příchozí byla připravena ochutnávka fair trade čajů, kávy nebo sušenek. Účastníci si na společné snídani pochutnávali také na domácích lívancích, tyčinkách, marmeládě a mnoha dalších dobrotách. Pro děti byl připraven dětský koutek, kde nejvíce zaujal skákací hrad a bublifuková sada. Piknik proběhl již po třetí a Město Štětí se tak připojilo k dalším 170 místům v České republice, kde se piknikový happening pořádal. Akce probíhá tradičně na Světový den pro fair trade, který připadá na druhou květnovou sobotu. Pořadatelem Férové snídaně bylo Zdravé město Štětí a MA21. Bylo to krásné, pohodové
a slunečné dopoledne. Děkujeme všem zúčastněným.

Férová snídaně je největší akcí na podporu fair trade v České republice, kterou zastřešuje nezisková organizace Na Zemi.  Zájem o tento happening neustále stoupá. V roce 2011, kdy se uskutečnil první ročník, se piknikovalo na 41 místech, nyní se snídalo na více jak 170 místech. V České republice je nejprodávanějším fair trade výrobkem káva, které se dle organizace Fairtrade Česko a Slovensko prodalo v loňském roce 236 tun. Více informací
o akci nalezete na www.ferovasnidane.cz.
 

Ukliďme svět, Ukliďme Česko

Tisk
Pondělí, 07. květen 2018, 06:15
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Každý kousek se počítá
Na několika místech ve městě a místních částech se v sobotu 7. dubna objevilo množství igelitových pytlů naplněných odpadem. A není se čemu divit. Právě proběhla hlavní vlna dobrovolnické akce „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“, do které se město zapojilo v rámci projektu Zdravé město a MA21. Vzhledem k nádhernému jarnímu počasí letos vyrazilo odstranit černé skládky i drobný nepořádek více dobrovolníků, než v předchozích letech.
Z naší přírody zmizelo na území Štětska  více jak 1 530kg drobného i objemného odpadu. Uklízelo se podél Labe, části hlavní komunikace směrem na Mělník, cesta ke kynologickému cvičišti a v místních částech Radouň, Chcebuz a Brocno. Do akce se zapojilo přes 80 dobrovolníků z řad místních osadních výborů, organizací (Český rybářský svaz, Junák – český skaut, Tuláci, Radouňské Baby, OKM), veřejnosti a zaměstnanců městského úřadu.

Brocno
Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se z místní části Brocno zúčastnilo celkem 20 obyvatel, kteří se sešli v sobotu 7. 4. 2018 v 9 hodin „u krámu“. Účastníci se rozdělili na tři skupiny. Jedna uklidila škarpy
a okolí silnice mezi Chcebuzí
a Brocnem, další se zaměřila na úklid návsi a dětského hřiště, kde shrabali popadané větve a uklidili odhozené odpadky a poslední skupina uklízela lokalitu od krámu až na konec rovinky do Chudolaz a také hřiště a prostor kolem společenské místnosti Brocno. Celkem bylo nasbíráno 8 pytlů směsného odpadu skládajícího zejména z plastů a papíru a také větví, které byly uklizeny na návsi a u dětského hřiště. Po dokončení úklidu si měli možnost účastníci opéct buřty a občerstvit se po důkladně provedené práci. Akce proběhla bez problémů a všichni se následně spokojení odebrali již uklizeným Brocnem do svých domovů.

Chcebuz
V obci Chcebuz uklízelo 10 doborovolníků, kteří rádi přiložili ruku k dílu a připojili se k akci „Uklidme svět, Ukliďme Česko“. Uklidilo se okolo kostela, stará škola, stará cesta, směr k hřibotu a další uličky na chcebuzi. Tutu akci jsme zakončili hromadným opékáním buřtů za krásného počasí, které se vydařilo.

Skautské středisko Štětí
Úklidové  akce „Ukliďme Svět – Ukliďme Česko“ se zúčastnili také členové skautského střediska Štětí. Společně jsme vyrazili uklidit okolí mostu od Hněvické strany a i když jsme se sešli v malém počtu, podařilo se nám nasbírat 10 pytlů odpadků, z toho 3 pytle byly plné stavební suti. Většinu odpadků tvořily obaly od potravin a nápojů, které odhazují lidé jdoucí z nebo na vlakové nádraží. Ale nalezli jsme také roztrhané igelitové pytle plné odpadu z běžné domácnosti. Nasbírání těchto pytlů v terénu plném větviček s trny nám trvalo dvě hodiny. Z místa jsme odcházeli s pocitem uspokojení, že jsme opět udělali něco pro zdravější přírodu a právě o to více nás zamrzelo, když jsme již čtyři dny od úklidu na daném místě nalezli nové poházené odpadky. Prosíme spoluobčany, kteří takto škodí přírodě, aby se nad sebou zamysleli, je to opravdu nutné zahodit ten kus plastu nebo papíru do přírody, nebylo by možné ho s sebou nést ještě ten kousek přes most nebo na nádraží a hodit jej raději do koše či popelnice. Každý by si měl jednou vyzkoušet jaké to je, jít sesbírat odpad, který znečišťuje naše okolí a pravděpodobně by si pak rozmyslel, než něco opět vyhodí jen tak do lesa či na pole.

Český rybářský svaz
Dne 7. 4. 2018 jsme se sešli v 9.00 hodin v rybárně ve Štětí, kde se rozdaly rukavice, pytle a instrukce k úklidu. Celkem 5 dospělých a 7 děti nasbíralo 20 velkých pytlů odpadků na úseku mezi rybárnou
a vodárnou. K pytlům přibyla i matrace, další velké kusy odpadu a našli jsme také 6 injekčních stříkaček, pro které si jezdila průběžně hlídka Městské policie. Na závěr jsme si opekli na zahradě rybárny buřty a ve 13.30 hodin akci ukončili.

A-TOM Tuláci
Do úklidu se zapojili nejen děti z oddílu Tuláci, ale také jejich rodiče. Dobrovolníci uklízeli od Otevřeného klubu mládeže, podél hlavní komunikace až ke konci zahrádek. Velké množství odpadů bylo odklizeno za jednou zahrádkou, kde si zahrádkář tento prostor nejspíše spletl se skládkou a odkládal zde odpad. Dále se pak přesunuli k Labi a zaměřili se na úklid cest od Loděnice k "Placáku". Podél krajních cest se nacházel převážně drobný odpad (tyto cesty byly uklízeny již v předchozích letech). Na střední cestě se našlo větší množství objemného odpadu, jako jsou staré igelity, koberce, hadice, kabely, ale také koncové zásuvky od prodlužováků a další drobný odpad. Celkem bylo sesbíráno 30 pytlů drobného odpadu a objemný odpad, který se již nevešel do pytlů.  

Otevřený klub mládeže
Do úklidu přírody podél cesty od benzínové pumpy ke kynologickému cvičišti se zapojili pracovnice Otevřeného klubu mládeže a tři mali návštěvníci. Podařilo se jim nasbírat 12 pytlů drobného odpadu, 2 injekční stříkačky, 1 sraženou kočku, objemný odpad, kabely, madrace, pneumatiky, azbestové krytiny a klubko provázků. 

Radouňské baby
V Radouni se do akce „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“ zapojily Radouňské baby. Na úklidu a zvelebení Radouňské návsi se podílelo 6 žen a 12 dětí. Celkem tu bylo posbíráno 6 pytlů drobného odpadu.

Počeplice sobě
V Počeplicích proběhl úklid obce v sobotu 21.4 od 9:00 do 11:45. Účast byla přiměřená, pozitivní bylo zapojení rodin s dětmi. Několik snímků naleznete na Facebookových stránkách Počeplice sobě.  Celkem bylo nasbíráno 8 pytlů. 
 

Každý rok slaví naše zeměkoule svůj svátek – den Země

Tisk
Pondělí, 07. květen 2018, 06:09
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Zdravé město a MA21 se již tradičně společně s dalšími aktivními neziskovými a příspěvkovými organizacemi, zapojuje do celostátní kampaně Den Země. Ve spolupráci s partnery byly připraveny tyto akce:

Každý rok Základní umělecká škola a družina 1. ZŠ T.G.M. pořádá Den Země pro první třídy základních škol. Téma se vždy mění, letos došlo na vodu a vodníky. Děti na třech stanovištích plnily úkoly a sbíraly mušle. Ty následně vyměnily za mapu k pokladu, který šly nakonec hledat s paní učitelkou. Na prvním stanovišti u vodnice Renaty luštily křížovku a musely odpovědět na záludné otázky, jak chutná voda, jestli je voda taky v rostlinách a jak se to pozná. Na druhém stanovišti u vodnice Káti třídily odpad, který se dostal do sítí, a chytaly ryby. Na posledním si nakreslily kouzelnou rybu a ozdobily fasádu Základní umělecké školy.

V pátek 20. 4. 2018 přivítaly pracovnice DDM a městské knihovny na zahradě DDM žáky 2. a 3. tříd při příležitosti oslav Dne Země. Připravené soutěže a úkoly byly na ekologické téma. Děti si také mohly zasportovat na opičí dráze a koloběžkách. Společně z otisků svých rukou vytvořily naši modrozelenou planetu s vlastními sliby, jak ji budou chránit.  Nakonec si mohly opéct buřty. 

Tuláci si přichystali pro žáky 6. ročníků v „Žampichu“ program „Zážitková turistika“. Žáci si vyzkoušeli své zkušenosti v malém turistickém závodu, kde poznávali turistické a topografické značky, naše dřeviny a kulturní památky, následně pak museli překonat překážkovou dráhu, uvázat ambulantní uzel, určit světové strany
a orientovat se v mapě. S turistickými značkami se setkali ještě při skládání puzzle.  Na dalších stanovištích byla přichystána ukázka zdravovědy a měli možnost si postavit vlastní přístřešek z celt. Pro odlehčení si zahráli pantomimu. Na závěr si mohli opéci buřty.

V rámci Dne Země představil Otevřený klub mládeže svou činnost, prostory a seznámil s chystanými akcemi. Pro žáky byl připraven kvíz a zábavné soutěže, jako je foukání košíčků do kelímků pomocí brčka aj. OKM navštívilo celkem 66 dětí ze 4. tříd.
      
Přímo v areálu hasičské zbrojnice si dobrovolní hasiči připravili pro děti z mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol prohlídku zbojnice, hasičské techniky
a seznámili je s prací dobrovolných i profesionálních hasičů. Dále pro ně byly přichystány úkoly týkají se požární ochrany, ochrany životního prostředí a jak se mají chovat v krizových situacích.

Prohlídku sběrného dvora si připravili zaměstnanci Štětských komunálních služeb. Pro děti byla přichystána ukázka komunální techniky a kukavozu, soutěže ve zručnosti, kdy děti zkoušely zatlouci hřebík do špalku nebo si ze špalků postavit věž a nesmělo chybět ani třídění odpadů a malování křídami.

Ve Stračí byl pro žáky 5. ročníků připraven půldenní interaktivní program „Do lesa s lesníkem“, který přibližuje les dětem očima lesníka. Na jednotlivých stanovištích se děti dozvěděly, jak se pěstuje les; proč a kdy se redukuje počet dřevin v lese; jaká je technika měření stromů, proč a jak se les kácí a co je k tomu zapotřebí. Seznámili se s činností myslivců a životem některých druhů živočichů. Dále pro ně byla připravena kreativní dílna. Program si pro děti připravila Nadace dřevo pro život a společnost Mondi Štětí.

Na stanovišti u Labe si Spolek Dobro-volně pro žáky připravil kreativní dílnu. Za využití tříděného odpadu si děti vyráběly netradiční módní oblečky.  A bylo vidět, že žáci našich škol jsou opravdu velice kreativní.  Na tomto stanovišti se účastníci taky seznámili s činností Klubu českých turistů, který se pro ně rovněž připravil hry. Kdo chtěl, mohl si zde opéci, nebo spíše vyudit donesené buřty.

U Labe mělo Skautské středisko Štětí připravený program pro děti z druhého stupně základní školy. Účastnici si mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti v oblasti třídění odpadu a to například přiřazování odpadu do správné barvy popelnice a poznávání odpadu podle hmatu, dále zde také byly oblasti z přírody, kdy žáci rozeznávali jednotlivé druhy koření a snažili se roztřídit, jak kořeni vypadá v syrovém stavu a jak vypadá, když se dostane do kuchyně a chybět nesměly ani oblíbené ochutnávky. Ty se staly velice oblíbenou atrakcí. Ochutnávačům se zavážou oči a oni se snaží poslepu poznat, jen podle chuti, jaká potravina jim byla dána do úst. Vše je samozřejmě bezpečné a před každou ochutnávkou, členové skautského střediska, zjišťují, zda není ochutnávač alergický na některou potravinu. .

Pro 8. a 9. ročníky si Kulturní a informační centrum ve spolupráci s  panem Plačkem a místním farářem připravilo procházku s historickým výkladem. 

Všem organizátorům, kteří se účastnili příprav a realizace Dne Země, patří velké poděkování.
 

Hledači dětem

Tisk
Pondělí, 07. květen 2018, 05:58
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Pip pip pííííp se v sobotu 21. dubna ozývalo na dětských hřištích ve Štětí. Nebyly to děti hrající si na kuřátka, ale dobrovolníci s detektory kovů, kteří se rozhodli před sezónou vyčistit dětská hřiště a pískoviště od kovových předmětů, které by mohly ohrozit hrající si děti.  První hřiště, kde se hledal nebezpečný odpad, bylo na Mírovém náměstí. Přestože tu před časem Štětské komunální služby vyměnily písek, našel se někdo, kdo zde do pískoviště odhodil zrezivělý břit z odlamovacího nože.  Bohužel častým jevem byly cigaretové nedopalky poházené u laviček v těsné blízkosti pískoviště.  V okolí klouzačky, skluzavky a kolotoče se nacházely především uzávěry z plechovek. Krom odpadu se podařilo najít i stříbrnou náušnici s bílým kamínkem, která bude majiteli předána po předložení druhého páru náušnice.  Následně se detektoráři přesunuli na hřiště ve Stračenské ulici, kde se nachází plocha na plážový volejbal. Přestože toto hřiště je určeno především pro starší děti, oproti předchozímu hřišti se zde našlo jen minimum nedopalků, ale zato větší množství poházených pet lahví a obalů od potravin, i když se přímo v areálu nachází dva odpadkové koše.  Posledním kontrolovaným hřištěm bylo dětské hřiště v sousedství mateřské školy Poupě.  Na tomto hřišti se kromě bohužel již „běžného“ odpadu v podobě víček od pivních lahví, zátek od plechovek a tyček od lízátka či nanuku našlo i větší množství střepů z rozbitých lahví.  Nejen nebezpečný odpad se nachází na dětských hřištích, na jednom z hřišť se našlo i menší množství mincí z roku 1960 a také dvě kovové lopatičky, na kterých se již ale podepsal čas. „Dnes v rámci akce „Bezpečná dětská hřiště“ čtyři dobrovolníci s detektory zkontrolovali celkem tři dětská hřiště a pískoviště a jejich okolí. Z hřišť byly odstraněny různé kusy plechů, hřebíků, obalů od potravin a další kovový odpad, naštěstí nebyly nalezeny žádné injekční stříkačky. Při úklidu byly nasbírané čtyři pytle odpadků. Chtěli bychom poprosit všechny návštěvníky hřišť a jejich dozor, aby si své odpadky odnášeli do nejbližších odpadkových košů “ řekla koordinátorka projektu Zdravé město a MA21.  Dobrovolníci plánují další kontrolu dětských hřišť opět před letními prázdninami.
 

Na Novém náměstí hořeli ohně

Tisk
Pondělí, 07. květen 2018, 05:49
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
Klikněte na obrázek pro zvětšení!
V sobotu 24. 3. se Nové náměstí ponořilo do tmy. Nešlo o poruchu, ale Štětí se tímto způsobem již po sedmé připojilo k Hodině Země, což je největší celosvětový happening na podporu ochrany životního prostředí.  Kampaň si klade za cíl upozornit na klimatické změny způsobené člověkem a problémy životního prostředí.  Připojení je sice jen symbolické, ale díky této kampani se může každý jednotlivec zamyslet nad tím, jak by mohl sám převzít část odpovědnosti za budoucnost naší Země. Vždyť ekologie začíná u každého z nás. Můžeme více třídit odpady, používat úsporná svítidla či ekologické a recyklované produkty. Kromě Nového náměstí pozitivní vlna tmy zahalila i Kapli sv. Antonína Paduánského v Bezručových sadech. Návštěvníci  na Novém náměstí mohli spatřit fascinující světelné a ohnivé vystoupení tří umělců z Hypnotica fire&light performance. Mezi jednotlivými vystoupeními si mohli zájemci ukrátit čas hrami, které si pro ně připravilo skautské středisko Štětí anebo se zahřát čajem od Tuláků či u ohnivých košů, které dopravily Štětské komunální služby. Kampaň zhasnutím svých výloh podpořilo Zlatnictví Luna, MONETA Money Bank a prodejna a solárium paní Šámalové.  Akce se uskutečnila v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn klimatu. Pozitivní vlna tmy tak postupně oběhla celou planetu. Celosvětově kampaň pořádá Světový fond na ochranu přírody (WWF), v České republice pak Ekologický institut Veronica. Více informací o akci naleznete na www.hodinazeme.cz
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 5 z 21
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoNájem bytu
Byty (18.01.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem bytu
Práce a služby (17.01.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronajmu byt 1+1
Byty (12.01.2020)
Inzerát obsahuje fotoPronájem bytu 1+1
Byty (11.01.2020)
Inzerát neobsahuje fotoGaráž
Pozemky a ostatní (07.01.2020)
Inzerát obsahuje fotolyžařské boty zn. HEAD vel. 39
Vybavení ke sportu (07.01.2020)
Inzerát neobsahuje fotopokoj v bytě s podnajemnicí
Byty (02.01.2020)
Inzerát obsahuje fotodětské lyžařské boty Alpina vel. 36 / 230 / 4,5
Vybavení ke sportu (19.12.2019)
Inzerát obsahuje fotoparkourová mikina Freemove vel. cca 136-152
Dětské oblečení a obuv (19.12.2019)
Inzerát obsahuje fotoProdám dětské brusle 33
Vybavení ke sportu (15.12.2019)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek