www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 1.3°C
Dnes je Pátek, 16. listopad 2018, svátek má Otmar a Mahulena, zítra Státní svátek Den boje za svobodu
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Najdete
nás na
Facebook Region Štětsko Youtube KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
'Fórum Zdravého města Štětí [nové okno]
Usnesení bytové komise

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 15.10.2009

Tisk
Pátek, 20. listopad 2009, 10:00
I. Bytová komise  d o p o r u č u j e:
 • podnájem sl. B.F. v bytě č.19, U stadionu 485 na dobu určitou do 30.9.2010
 • podnájem p. J. B. v bytě č. 19, 1. máje 597 na dobu určitou do 31.12.2010
 • přidělit startovací byt č. 5,  Zahradní 747 evidovanému žadateli p. J. V.  (č.ž. 41/08)( pár s dítětem  )
 • přidělit nájemní byt 2+0 č. 8, Nové náměstí 703 pí  I. Š. ( č.ž. 7/09 ) matka s dítětem
 • neuzavřít novou  smlouvu o  ubytování  s pí A. B. na ubytovně města 1. máje 597 od 1. 1. 2010,  nabídnout přístřeší v  bytě 1+ 0 č. 31, 1. máje 597
 • uzavřít novou nájemní smlouvu s pí A. L. na dobu určitou do 30.6.2010, která splnila dané podmínky ( uhradila všechny dluhy i penále)
Zapsala :  M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 17.9.2009

Tisk
Pondělí, 12. říjen 2009, 01:00
I. Bytová komise  d o p o r u č u j e:
 • městem řízenou výměnu bytů mezi nájemci bytů v majetku města  manželi J. a A. B.
  byt č.3, Nové náměstí 703 a nájemcem S.H., 1. máje 598 Štětí č.ž. 17/05  - stanovené podmínky dle Pravidel pro městem řízenou výměnu bytů  byly splněny
 • přidělit startovací byt č.9, Zahradní 748 ve Štětí  (2+0 ) v souladu splatnými pravidly  evidovanému žadateli  J. N. č.ž. 39/09 max. na pět let, podepsání nájemní smlouvy bude předcházet zaplacení vratné kauce ve výši 7 600 Kč        
 • přidělit startovací byt č.12, Zahradní 747 ve Štětí  (1+0 ) v souladu splatnými pravidly  evidovanému žadateli  P. P. č.ž. 30/09 max. na pět let, podepsání nájemní smlouvy bude předcházet zaplacení vratné kauce ve výši 6 300 Kč
 • upravit pravidla pro prodej bytů v majetku města, z důvodu zabránění spekulativní výměny s následným odkoupením bytu a prodejem bytu za cenu tržní tím, že nájemce po výměně bytu nebo městem řízené výměně bytu, bude moci požádat o odkoupení až po roce užívání bytu
II. Bytová komise v z a l a   n a   v ě d o m í :
 • usnesení RM ze dne 3.9.2009 prodloužit dobu splátkového kalendáře do 31.10.2009
  nájemci bytu č.27, U stadionu 486 pí A. L. a v případě, že nebude splátkový kalendář dodržen, bude možné realizovat městem řízenou výměnu bytů v souladu s platnými pravidly
 • usnesení RM dne 3.9.2009, které schválilo  cílové nájemné za m2 podlahové plochy dle zákona č. 150/2009 Sb. od 1.1.2010 do 31.12.2010. 
Zapsala :  M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 20.8.2009

Tisk
Pátek, 25. září 2009, 09:40
I. Bytová komise  d o p o r u č u j e:
 • přidělit startovací byt č. 6, Zahradní 748  ve Štětí ( 2+0 ) evidovanému  žadateli paní L. H., č.ž. 28/09 (matka s dětmi)
 • přidělit  byt č. 5 s odloženým termínem prodeje,  1. máje 598  ve Štětí (2+0 )   evidovanému   žadateli pí Z. N. a p. J.N., č.ž. 2/09. (manželé se 2 dětmi)   
 • přidělit byt se sociálním  nájmem č. 15, 1. máje 597 ve Štětí ( 2+0 ) evidovanému žadateli  pí. E. Š. (matka s dětmi) č.ž. 3/09
 • navýšit  cílovou  cenu nájemného  Kč/m2  podlahové  plochy  v bytech  v domě 1. máje 597 z 10,90 Kč/m2 na 21,00 Kč/m2 od 1.1.2010. (deregulace nájemného dle zákona 107/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • oslovit pí  A.L.  a manžele J. a A. B. a nabídnout možnost městem řízené výměny bytu s  evidovaným nájemcem bytu, který je ochoten na sebe převzít část dluhu, stanovený výpočtem dle platných Pravidel městem řízené výměny bytů
Zapsala :  M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 16.7.2009

Tisk
Pátek, 07. srpen 2009, 14:00
I. Bytová komise  d o p o r  u č u j e:
 • přidělit startovací byt č.2, Zahradní 747 ( 1+0 ) do nájmu dle platných pravidel  evidovanému žadateli sl. L.Š. č.ž. 17/08.
 • přidělit startovací byt č.4, Zahradní 748 ( 2+0 ) do nájmu dle platných pravidel evidovanému žadateli p. R.D. a jeho manželce G.D. č.ž. 32/09
 • přidělit startovací byt č.12, Zahradní 749 ( 2+0 ) do nájmu dle platných pravidel evidovanému žadateli pí T.J. a jejímu partnerovi M.D. č.ž. 31/09
 • přidělit přístřeší 1 lůžko p. S. M., v buňce č.6 na ubytovně města, 1. máje 597 ve Štětí ( rozhodnutí soudu  nabylo právní moci 1.7.2009 )
 • neobnovit nájemní smlouvu startovacího bytu č.7, Zahradní 749 ve Štětí p. D.B. ( v současné době již nesplňuje platná pravidla )
 • prodloužit pí P.T. nájemní smlouvu o 1 rok bytu č. 34, 1.máje 598 ve Štětí, dodržuje splátkový kalendář a řádně hradí nájem bytu
II. Bytová komise v z a l a  n a  vě d o mí:
 • pravidla pro prodej samostatných garáží a nebytových prostor – garáží v prostorově vymezené části budovy s účinností od 1.7.2009. Odbor MH a dopravy všem evidovaným žadatelům o garáž ukončil k 1.7.2009 evidenci a písemně žadatele vyrozuměl

Zapsala :  M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 11.6.2009

Tisk
Sobota, 04. červenec 2009, 01:00
Usnesení z jednání bytové komise ze dne 11. 6. 2009

I. Bytová komise  v z a l a  n a  v ě d o m í:
 • přechod nájmu bytu pana V.K. , trv. Štětí, Ostrovní 471. Oznamovatel splnil zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu bytu
 • rozhodnutí RM ze dne 28.5.2009 o posunutí podání návrhu na vyklizení bytu pí J.B. trv. Štětí, Nové náměstí  703  za  podmínky,  že do 15.8.2009  musí být uhrazena celá dlužná částka    

II. Bytová komise  d o p o r u č u j e:
 • oddálit termín vyklizení z bytu rodiny pí M.Š.  trv. Štětí, Obchodní  538 do 31.7.2009,  kdy má být uhrazen zbylý dluh 
 • zavést splátkový kalendář s posledním termínem splátky k 31.12.2009  pro uhrazení penále z prodlení pí A.M., Jiráskova 564

Zapsala :  M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 16.4.2009

Tisk
Čtvrtek, 07. květen 2009, 10:00
I. Bytová komise d o p o r u č u j e:
 • přidělit startovací byt č. 10, Zahradní 748  ve Štětí ( 2+0 ) evidovanému  žadateli
  paní P.B., č.ž. 28/09 ( matka s dítětem )
 • přidělit startovací byt č. 4,  Zahradní 749 ve Štětí (2+0 )   evidovanému   žadateli
  pí L.H., č.ž. 28/09. ( matka se 3 dětmi )   
 • přidělit byt se sociálním  nájmem č. 30, 1. máje 597 ve Štětí p. P.P.
 • prodloužit nájem startovacího  bytu č. 15, Zahradní 747  ve  Štětí,   p. D.K. max. o 1 rok za podmínky, že  složí  kauci ve  výši  tříměsíčního  nájmu a   nájemné   nebude  zvýhodněné,  ale  smluvní  věcně  usměrněné,  ale ne vyšší  jak trojnásobek regulovaného nájmu 
 • ponechat bydlení  pí  M.D. ( 5 osob )  ve stávajícím    bytě č. 9, Radouňská 586  za  podmínky,  že  bude  nadále  platit  nájem  a  na zbylý dluh zavede splátkový kalendář nejpozději do 30.4.2009  
 •  ponechat  bydlení   pí  A.L. ( 2 děti )  ve stávajícím  v  bytě  č. 27, U stadionu  486 ve Štětí za podmínky,  že  bude  i  nadále platit  nájem  a  zbylý dluh  doplatí dle splátkového kalendáře do 31. 7. 2009  
 • ponechat   bydlení pí  J.Z. s dcerou ve stávajícím bytě č. 12, Školní č.p. 577 za podmínky, že do 24. 4. 2009 uhradí dluh

Zapsala . M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 19.3.2009

Tisk
Pondělí, 20. duben 2009, 10:27
I. Bytová komise d o p o r u č u j e:
 • podnájem pí  L.P. se synem v bytě č.12, Školní 576 u p. J.P. na dobu určitou
 • podnájem p. J.B. v bytě č.14, Školní 497 na dobu určitou
 • přidělit startovací byt č.12, Zahradní 748 ve Štětí (2+0) evidovanému žadateli sl. L.M. a jejímu partnerovi  p. J.K., číslo žádosti 22/08.
 • projednat v komisi sociálních a zdravotních služeb dne 2.4.2009 navrženého žadatele P.P. , který splnil kriteria pro přidělování bytu se sociálním nájmem č.30, 1. máje 597 a v případě shodného stanoviska předložit RM ke schválení
 • schválit opatření pro zlepšení úrovně bydlení, čistoty a stavu majetku pronajímatele v bytech  a domech 1. máje 597 a 598 ve Štětí
 • poskytnout  pí L.N.  s rodinou bydlení v bytě č.5, 1.máje 597 ve Štětí za předpokladu, že bude i nadále řádně platit nájem a dluh dle splátkového kalendáře
II. Bytová komise  i n f o r m u j e:
 • o celkovém počtu 9 nájemců startovacích bytů s termínem ukončení šestiletého nájmu do 1.9.2009
III.Bytová komise u k l á d á:
 • odboru MH a dopravy MěÚ zveřejnit výzvu pro občany města ve věku do 35 let a nabídnout možnost evidence pro získání nájmu startovacího bytu s nejnižším  nájmem v obci po dobu 5 let.
 • jednateli Správy bytů a nemovitostí Města Štětí, s.r.o  p. Fialovi, který je členem bytové komise, informovat pravidelně  bytovou komisi o porušování splátkového kalendáře ubytovaných a nájemců, kterým hrozí vystěhování, hlavně rodin s dětmi.
Zapsala . M. Šmejkalová
 
Kontaktní adresa:
Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Telefon: +420 416 859 315
E-mail: mesto@steti.cz

Datová schránka: fypbba8
Podatelna: epodatelna@steti.cz

Všechny kontakty MěÚ
Listopad
Kino ŠtětíFantastická zvířata...
17.11.2018 (17:30)
Kino ŠtětíDívka v pavoučí síti
17.11.2018 (20:00)
Kino ŠtětíKdyž draka bolí hla...
18.11.2018 (15:30)
Kino ŠtětíTen, kdo tě miloval
18.11.2018 (17:30)
KulturaBingo
19.11.2018 (17:00)
KulturaListopadové čtení p...
20.11.2018 (09:30)
Kino ŠtětíSklep
20.11.2018 (18:00)
KulturaTaneční kurzy pro p...
21.11.2018 (18:00)
Kino ŠtětíLouskáček a čtyři ř...
21.11.2018 (18:00)
Kino ŠtětíMladí zabijáci
22.11.2018 (18:00)

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotoProdám byt 2+1
Byty (12.11.2018)
Inzerát neobsahuje fotoByt 3 + 1
Byty (12.11.2018)
Inzerát neobsahuje fotopředvýběr
Práce a služby (09.11.2018)
Inzerát neobsahuje fotopronájem garáže
Práce a služby (09.11.2018)
Inzerát neobsahuje fotoTěžba lesa
Práce a služby (08.11.2018)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem nebytového prostoru
Pozemky a ostatní (08.11.2018)
Inzerát neobsahuje fotozimní pneu superb
Auto (08.11.2018)
Inzerát neobsahuje fotoVolný pokoj pro 2 osoby Štětí
Byty (29.10.2018)
Inzerát neobsahuje fotoKočárek Firkon Verano long
Dětská vozidla (28.10.2018)
Inzerát obsahuje fotoProdám dětský oblek
Dětské oblečení a obuv (17.10.2018)