www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 21.8°C
Dnes je Pátek, 24. květen 2019, svátek má Jana, zítra Viola
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Dětský den [nové okno]
Usnesení bytové komise

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 15.10.2009

Tisk
Pátek, 20. listopad 2009, 10:00
I. Bytová komise  d o p o r u č u j e:
 • podnájem sl. B.F. v bytě č.19, U stadionu 485 na dobu určitou do 30.9.2010
 • podnájem p. J. B. v bytě č. 19, 1. máje 597 na dobu určitou do 31.12.2010
 • přidělit startovací byt č. 5,  Zahradní 747 evidovanému žadateli p. J. V.  (č.ž. 41/08)( pár s dítětem  )
 • přidělit nájemní byt 2+0 č. 8, Nové náměstí 703 pí  I. Š. ( č.ž. 7/09 ) matka s dítětem
 • neuzavřít novou  smlouvu o  ubytování  s pí A. B. na ubytovně města 1. máje 597 od 1. 1. 2010,  nabídnout přístřeší v  bytě 1+ 0 č. 31, 1. máje 597
 • uzavřít novou nájemní smlouvu s pí A. L. na dobu určitou do 30.6.2010, která splnila dané podmínky ( uhradila všechny dluhy i penále)
Zapsala :  M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 17.9.2009

Tisk
Pondělí, 12. říjen 2009, 01:00
I. Bytová komise  d o p o r u č u j e:
 • městem řízenou výměnu bytů mezi nájemci bytů v majetku města  manželi J. a A. B.
  byt č.3, Nové náměstí 703 a nájemcem S.H., 1. máje 598 Štětí č.ž. 17/05  - stanovené podmínky dle Pravidel pro městem řízenou výměnu bytů  byly splněny
 • přidělit startovací byt č.9, Zahradní 748 ve Štětí  (2+0 ) v souladu splatnými pravidly  evidovanému žadateli  J. N. č.ž. 39/09 max. na pět let, podepsání nájemní smlouvy bude předcházet zaplacení vratné kauce ve výši 7 600 Kč        
 • přidělit startovací byt č.12, Zahradní 747 ve Štětí  (1+0 ) v souladu splatnými pravidly  evidovanému žadateli  P. P. č.ž. 30/09 max. na pět let, podepsání nájemní smlouvy bude předcházet zaplacení vratné kauce ve výši 6 300 Kč
 • upravit pravidla pro prodej bytů v majetku města, z důvodu zabránění spekulativní výměny s následným odkoupením bytu a prodejem bytu za cenu tržní tím, že nájemce po výměně bytu nebo městem řízené výměně bytu, bude moci požádat o odkoupení až po roce užívání bytu
II. Bytová komise v z a l a   n a   v ě d o m í :
 • usnesení RM ze dne 3.9.2009 prodloužit dobu splátkového kalendáře do 31.10.2009
  nájemci bytu č.27, U stadionu 486 pí A. L. a v případě, že nebude splátkový kalendář dodržen, bude možné realizovat městem řízenou výměnu bytů v souladu s platnými pravidly
 • usnesení RM dne 3.9.2009, které schválilo  cílové nájemné za m2 podlahové plochy dle zákona č. 150/2009 Sb. od 1.1.2010 do 31.12.2010. 
Zapsala :  M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 20.8.2009

Tisk
Pátek, 25. září 2009, 09:40
I. Bytová komise  d o p o r u č u j e:
 • přidělit startovací byt č. 6, Zahradní 748  ve Štětí ( 2+0 ) evidovanému  žadateli paní L. H., č.ž. 28/09 (matka s dětmi)
 • přidělit  byt č. 5 s odloženým termínem prodeje,  1. máje 598  ve Štětí (2+0 )   evidovanému   žadateli pí Z. N. a p. J.N., č.ž. 2/09. (manželé se 2 dětmi)   
 • přidělit byt se sociálním  nájmem č. 15, 1. máje 597 ve Štětí ( 2+0 ) evidovanému žadateli  pí. E. Š. (matka s dětmi) č.ž. 3/09
 • navýšit  cílovou  cenu nájemného  Kč/m2  podlahové  plochy  v bytech  v domě 1. máje 597 z 10,90 Kč/m2 na 21,00 Kč/m2 od 1.1.2010. (deregulace nájemného dle zákona 107/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • oslovit pí  A.L.  a manžele J. a A. B. a nabídnout možnost městem řízené výměny bytu s  evidovaným nájemcem bytu, který je ochoten na sebe převzít část dluhu, stanovený výpočtem dle platných Pravidel městem řízené výměny bytů
Zapsala :  M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 16.7.2009

Tisk
Pátek, 07. srpen 2009, 14:00
I. Bytová komise  d o p o r  u č u j e:
 • přidělit startovací byt č.2, Zahradní 747 ( 1+0 ) do nájmu dle platných pravidel  evidovanému žadateli sl. L.Š. č.ž. 17/08.
 • přidělit startovací byt č.4, Zahradní 748 ( 2+0 ) do nájmu dle platných pravidel evidovanému žadateli p. R.D. a jeho manželce G.D. č.ž. 32/09
 • přidělit startovací byt č.12, Zahradní 749 ( 2+0 ) do nájmu dle platných pravidel evidovanému žadateli pí T.J. a jejímu partnerovi M.D. č.ž. 31/09
 • přidělit přístřeší 1 lůžko p. S. M., v buňce č.6 na ubytovně města, 1. máje 597 ve Štětí ( rozhodnutí soudu  nabylo právní moci 1.7.2009 )
 • neobnovit nájemní smlouvu startovacího bytu č.7, Zahradní 749 ve Štětí p. D.B. ( v současné době již nesplňuje platná pravidla )
 • prodloužit pí P.T. nájemní smlouvu o 1 rok bytu č. 34, 1.máje 598 ve Štětí, dodržuje splátkový kalendář a řádně hradí nájem bytu
II. Bytová komise v z a l a  n a  vě d o mí:
 • pravidla pro prodej samostatných garáží a nebytových prostor – garáží v prostorově vymezené části budovy s účinností od 1.7.2009. Odbor MH a dopravy všem evidovaným žadatelům o garáž ukončil k 1.7.2009 evidenci a písemně žadatele vyrozuměl

Zapsala :  M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 11.6.2009

Tisk
Sobota, 04. červenec 2009, 01:00
Usnesení z jednání bytové komise ze dne 11. 6. 2009

I. Bytová komise  v z a l a  n a  v ě d o m í:
 • přechod nájmu bytu pana V.K. , trv. Štětí, Ostrovní 471. Oznamovatel splnil zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu bytu
 • rozhodnutí RM ze dne 28.5.2009 o posunutí podání návrhu na vyklizení bytu pí J.B. trv. Štětí, Nové náměstí  703  za  podmínky,  že do 15.8.2009  musí být uhrazena celá dlužná částka    

II. Bytová komise  d o p o r u č u j e:
 • oddálit termín vyklizení z bytu rodiny pí M.Š.  trv. Štětí, Obchodní  538 do 31.7.2009,  kdy má být uhrazen zbylý dluh 
 • zavést splátkový kalendář s posledním termínem splátky k 31.12.2009  pro uhrazení penále z prodlení pí A.M., Jiráskova 564

Zapsala :  M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 16.4.2009

Tisk
Čtvrtek, 07. květen 2009, 10:00
I. Bytová komise d o p o r u č u j e:
 • přidělit startovací byt č. 10, Zahradní 748  ve Štětí ( 2+0 ) evidovanému  žadateli
  paní P.B., č.ž. 28/09 ( matka s dítětem )
 • přidělit startovací byt č. 4,  Zahradní 749 ve Štětí (2+0 )   evidovanému   žadateli
  pí L.H., č.ž. 28/09. ( matka se 3 dětmi )   
 • přidělit byt se sociálním  nájmem č. 30, 1. máje 597 ve Štětí p. P.P.
 • prodloužit nájem startovacího  bytu č. 15, Zahradní 747  ve  Štětí,   p. D.K. max. o 1 rok za podmínky, že  složí  kauci ve  výši  tříměsíčního  nájmu a   nájemné   nebude  zvýhodněné,  ale  smluvní  věcně  usměrněné,  ale ne vyšší  jak trojnásobek regulovaného nájmu 
 • ponechat bydlení  pí  M.D. ( 5 osob )  ve stávajícím    bytě č. 9, Radouňská 586  za  podmínky,  že  bude  nadále  platit  nájem  a  na zbylý dluh zavede splátkový kalendář nejpozději do 30.4.2009  
 •  ponechat  bydlení   pí  A.L. ( 2 děti )  ve stávajícím  v  bytě  č. 27, U stadionu  486 ve Štětí za podmínky,  že  bude  i  nadále platit  nájem  a  zbylý dluh  doplatí dle splátkového kalendáře do 31. 7. 2009  
 • ponechat   bydlení pí  J.Z. s dcerou ve stávajícím bytě č. 12, Školní č.p. 577 za podmínky, že do 24. 4. 2009 uhradí dluh

Zapsala . M. Šmejkalová
 

Usnesení z jednání bytové komise ze dne 19.3.2009

Tisk
Pondělí, 20. duben 2009, 10:27
I. Bytová komise d o p o r u č u j e:
 • podnájem pí  L.P. se synem v bytě č.12, Školní 576 u p. J.P. na dobu určitou
 • podnájem p. J.B. v bytě č.14, Školní 497 na dobu určitou
 • přidělit startovací byt č.12, Zahradní 748 ve Štětí (2+0) evidovanému žadateli sl. L.M. a jejímu partnerovi  p. J.K., číslo žádosti 22/08.
 • projednat v komisi sociálních a zdravotních služeb dne 2.4.2009 navrženého žadatele P.P. , který splnil kriteria pro přidělování bytu se sociálním nájmem č.30, 1. máje 597 a v případě shodného stanoviska předložit RM ke schválení
 • schválit opatření pro zlepšení úrovně bydlení, čistoty a stavu majetku pronajímatele v bytech  a domech 1. máje 597 a 598 ve Štětí
 • poskytnout  pí L.N.  s rodinou bydlení v bytě č.5, 1.máje 597 ve Štětí za předpokladu, že bude i nadále řádně platit nájem a dluh dle splátkového kalendáře
II. Bytová komise  i n f o r m u j e:
 • o celkovém počtu 9 nájemců startovacích bytů s termínem ukončení šestiletého nájmu do 1.9.2009
III.Bytová komise u k l á d á:
 • odboru MH a dopravy MěÚ zveřejnit výzvu pro občany města ve věku do 35 let a nabídnout možnost evidence pro získání nájmu startovacího bytu s nejnižším  nájmem v obci po dobu 5 let.
 • jednateli Správy bytů a nemovitostí Města Štětí, s.r.o  p. Fialovi, který je členem bytové komise, informovat pravidelně  bytovou komisi o porušování splátkového kalendáře ubytovaných a nájemců, kterým hrozí vystěhování, hlavně rodin s dětmi.
Zapsala . M. Šmejkalová
 
NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát obsahuje fotoProdám Dětské kolo
Kola (23.05.2019)
Inzerát neobsahuje fotoChata
Práce a služby (17.05.2019)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím Byt 3+1
Byty (15.05.2019)
Inzerát obsahuje fotoKoupím byt ve Štětí, Roudnici nebo Mělníku
Byty (13.05.2019)
Inzerát obsahuje fotoProdám mobilní telefon SAMSUNG J5
Mobily a příslušenství (06.05.2019)
Inzerát obsahuje fotoProdám Thrustmaster T.Flight Hotas X
Nezařazeno (06.05.2019)
Inzerát obsahuje fotoAlu Kola
Auto (04.05.2019)
Inzerát obsahuje fotoInvalidní vozík Sopur Easy
Práce a služby (10.04.2019)
Inzerát neobsahuje fotoHledám byt
Byty (09.04.2019)
Inzerát obsahuje fotoBezdrátový telefon Gigaset C300
Práce a služby (09.04.2019)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek