www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 6.4°C
Dnes je Úterý, 25. únor 2020, svátek má Liliana, zítra Dorota
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
mobilní rozhlas [nové okno]
Diskuzní fórum - Štětí.cz
 
PRO PŘÍDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ JE POTŘEBNÁ REGISTRACE!
Registrovat se můžete zde.
Vysvětlení starosty města ohledně nutnosti registrace pro přídávání příspěvků naleznete zde.

DomůVláknaZobrazit nejnovější zprávyNápovědaPravidla
Míra
Pisatel začátečník
  Karma: 0  
Příspěvků: 1
Dotazy na místostarostu - 15/09/2014 11:05
Dobrý den pane Andrte,
prosím mohl byste veřejně sdělit touto formou občanům, kde je registrován spolek „LABE ARÉNA“ do kterého město Štětí prostřednictvím Vás a pana starosty Mgr. Ryšánka vstoupilo a jakou bude mít právní subjektivitu? Jedná se o zveřejnění stanov spolku, abychom jako občané věděli, kam půjde 1/5 ročního rozpočtu města Štětí. Rovněž nejen mne zajímají osoby, pověřené kontrolou tohoto spolku.
Druhý dotaz se týká dotací „LABE ARÉNY“. Zajímá mne, jestli jsou vyřízené dotace na již zmiňovanou částku 33.000.000,- Kč, nebo tato částka bude hrazena z rozpočtu města Štětí a poté vrácena z již schválených dotací, jsou-li schválené?
Také by nejen mě zajímalo, kolik peněz bylo investováno v r. 2005 do skateparku městem a pokud město Štětí obdrželo dotaci, tak v jaké částce.
V případě darování pozemku pod skateparkem se chci zeptat, co bude se stávajícím objektem, kolik bude stát vybudování nového skateparku a kdo to bude hradit a z jakých peněz, přičemž mne ještě zajímá, komu navrhla Rada darovat pozemek i se skateparkem?
Děkuji za vysvětlení. Miroslav Zderman

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Místostarosta
  Karma: 1  
Příspěvků: 404
Re:Dotazy na místostarostu - 16/09/2014 16:17
Vážený pane Zdermane,

předně Vám děkuji za důvěru, s jakou se na mě obracíte v souvislosti s Labe Arénou, nicméně musím zdůraznit, že nejsem ideovým otcem ani předkladatelem tohoto záměru a tak některé záležitosti nebudu schopen popsat v patřičném detailu. A jak jsem již nabádal jiného diskutujícího - mj. bude tato záležitost předmětem dalšího projednávání na veřejném zastupitelstvu Města Štětí, které se koná tento čtvrtek, čili Vám doporučuji se jednání účastnit a zeptat se napřímo osob kompetentnějších.

V podkladech srpnového - mimořádného - jednání Zastupitelstva města naleznete jednak důvodovou zprávu zpracovanou panem starostou, návrh stanov spolku, které byly následně projednávány a zastupitelstvem odsouhlaseny, a rovněž i právní stanovisko k těmto stanovám. Odkaz je:
http://www.steti.cz/content/view/1309/364/
Po tomto schválení měly být podniknuty další formální kroky k zaregistrování zapsaného spolku apod. - předpokládám, že o aktuální situaci stran spolku bude referovat pan starosta případně pan zastupitel Kurfirst ve čtvrtek.

Jinak právní subjektivita spolku je "zapsaný spolek", což je terminologie dle nového občanského zákoníku, přičemž vzniká zápisem do spolkového rejstříku vedeného příslušným krajským soudem. Zastoupení Města Štětí je takové, že starosta byl schválen do rozhodovacího (výkonného) orgánu a místostarosta do kontrolního orgánu, což by mělo zabezpečit mj. kontrolu nad důležitými rozhodnutími a hospodařením spolku v budoucích letech.

O tom, že do nově vzniknuvšího spolku má jít pětina městského ročního rozpočtu opravdu netuším - pokud tím naznačujete těch 33 mil., pak se v tomto případě jedná o samostatné investiční akce města, jež jsou zpravidla ve fázi dokončené projektové přípravy, a které sice s rozvojem olympijského centra včetně štětské loděnice a podmínek pro jejich činnost úzce souvisejí ovšem záměr jejich realizace tu byl a bude bez ohledu na plány Labe Arény. Doporučuji si v té souvislosti prostudovat materiály Ústeckého kraje, které byly Krajským úřadem zpracovány a veřejně prezentovány na 18. jednání Zastupitelstva ÚK dne 3. 9. 2014 - materiály jsou ke stažení pod odkazem:
http://www.kr-ustecky.cz/18-zastupitelstvo-uk-3-9-2014/d-1684830/ p1=204832
Z té drúzy podkladových materiálů jsou to dva vážící se k bodu č. 26 programu jednání. Zároveň doporučuji shlédnout záznam jednání k tomuto bodu - začíná cca od času 2:26:00 a je pod odkazem:
http://videoarchiv.kr-ustecky.cz/media-gallery/59-zuk18-2014? category_id=11

Jinak ty jednotlivé uváděné investiční záměry města jsou v tomto stádiu:
- veřejné osvětlení u Labe je již plánováno v rozpočtu letošního roku - je otázka, zda se stihne zrealizovat;
- sportovní hřiště u ZŠ Ostrovní - bude se podávat žádost na ROP Severozápad;
- chodník mezi nádražím Hněvice a Račicemi se zpracovává na úrovni projektu v letošním roce;
- projekt na parkoviště u Nádraží Hněvice je zpracován již delší dobu, ale zatím se na něj nepodařilo najít vhodný dotační titul, ze kterého bychom ho mohli spolufinancovat.

Co se skate-parku u Labe týče, byl skutečně vybudován v roce 2005 za částku Kč 1 881 469,- s tím, že dotace od MMR byla ve výši 1 274 tis. a její minimální udržitelnost byla 5 let. Bohužel stav asfaltové plochy skate-parku je již neodpovídající až nebezpečný, navíc trendy jsou v současnosti takové, že se pojezdové plochy budují z litého betonu a nikoliv z asfaltu. Více by Vám k tomu sdělil Marek Fric, co by předseda oddílu skateboardingu ve Štětí. Ideální by tudíž bylo udělat z litého betonu i samotné překážky, ty ovšem v záplavovém území nepovolí. Ty stávající jsou demontovatelné a přesunutelné jinam. Výstavbou nové loděnice by tak vzala za své pouze ta asfaltová plocha, která již není pro skateboarding vhodná. Město si dalo navíc podmínku, že s výstavbou loděnice nemůže být započato dříve než se vyřeší náhradní plocha pro skateboarding - vše bylo projednáváno se štětskými skateboardisty. Je pouze - alespoň pro mne - otázka, zda má smysl budovat novou plochu kousek vedle, která bude pro tento sport vhodnější, a na ni přesunout stávající překážky, nebo zda nevytipovat jinou lokalitu mimo zátopové území a tam nevybudovat moderní skatepark s litými betonovými překážkami vyhovujícími nejnovějším trendům.

V podkladech pro čtvrteční jednání Zastupitelstva si můžete dohledat, že předmětné části pozemků města jsou navrženy formou daru vložit do nově vzniknuvšího spolku Labe aréna z.s., jehož je Město Štětí plnohodnotným a neopominutelným členem. Měl to za úkol starosta města, aby k tomu připravil co nejvíce odpovídajících podkladů, čili vše je ještě otevřené, nic není zatím rozhodnuto, a bude se to projednávat právě ve čtvrtek.

MichalK
Pisatel začátečník
  Karma: 1  
Příspěvků: 4
Re:Dotazy na místostarostu - 16/09/2014 22:36
Přeji všem diskutujícím dobrý večer a děkuji panu místostarostovi za obsáhlý komentář k Labe aréně.

Koho by zajímalo více informací o projektu Labe arény Ústeckého kraje, se kterým nová loděnice ve Štětí úzce souvisí, podívejte se na webové stránky: http://www.labearena.cz nebo facebookové stránky Labe arény https://www.facebook.com/labearena Případně napište na info@labearena.cz - nedávno se jedna paní ozvala a byla z toho příjemná schůzka.

Chtěl bych ještě osvětlit jak je to s financováním nové loděnice ve Štětí - objekt je rozdělen na 3 samostatně kolaudované části. V současné době je aktuální pouze první část - vpravo na přiloženém obrázku.

Na tuto část je přislíbena dotace z Ústeckého kraje a s žádnými prostředky z města Štětí se nepočítá! První část nové loděnice stojí mimo současný skate park - ten tak bude provozován bez omezení i nadále.

Výstavbu dalších 2 etap - včetně koordinace s výstavbou nového skate parku s povrchem z broušeného betonu a ideálně též s litými betonovými překážkami - chceme realizovat rovněž z externích a nikoliv městských zdrojů - některá jednání už v této věci proběhly.

Michal Kurfirst

MichalK
Pisatel začátečník
  Karma: 1  
Příspěvků: 4
Re:Dotazy na místostarostu - 16/09/2014 22:53
a ještě jednu věc bych dodal. Všechno začalo neštěstím, které způsobily minuloroční povodně.

Nebýt povodní, neřešíme dnes výstavbu Labe arény Štětí. Kdo chodíte k vodě, víte, že cestu kolem loděnice dnes lemuje (na můj vkus) ošklivý zinkový plech - je to v místech, kde dříve stála loděnice (šatny, záchody, sprchy, klubovna, atp.). Dnes je tam díra, kterou zakrývá právě tenhle plech.
Pojišťovna spočítala škody a pak poslala asi jednu desetinu způsobené škody a navrch vypověděla smlouvu. Příští povodně by tedy znamenaly definitivní stopku i pro zbytek loděnice, který tam zůstal stát.

Nová loděnice - které říkáme Labe aréna Štětí - bude výš a veškeré provozy bude mít nad hangáry (ze železobetonu). Voda se pak do prvního patra už patrně nikdy nedostane. V konečném důsledku se tak ušetří peníze, které se dávaly na povodňové škody.

dolecekv
Pokročilý pisatel
  Karma: -11  
Příspěvků: 63
Re:Dotazy na místostarostu - 15/05/2018 08:02
Vážený pane místostarosto Andrte,

můžete mi, prosím, potvrdit informaci, že jste jako zastupitel Ústeckého kraje hlasoval PRO návrh neudělení dotace na provoz "dětské pohotovosti" v Roudnici? Pokud ano, je možné zde uvést věcné důvody vašeho rozhodnutí (nemyslím tím odůvodnění, že jste respektoval rozhodnutí Rady kraje)? Jistě jste si před tímto hlasováním nechal připravit informace, kolik pacientů bylo v posledním období (rok či dva) na dětské pohotovosti v Roudnici ošetřeno, proto bych přivítal, zda byste zde uvedl i tato čísla.

Předem díky za Vaši odpověď.

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Místostarosta
  Karma: 1  
Příspěvků: 404
Re:Dotazy na místostarostu - 22/05/2018 13:49
Vážený pane Dolečku,

předesílám, že opravdu nejsem expert přes zdravotnictví a proto v této sféře vycházím z podkladů, které si musím pečlivě nastudovat a případně konzultovat s kolegy a odborníky, kteří se tím zabývají tak říkajíc na plný úvazek.

Samotného mě ale překvapilo, jaká hysterie se kolem tohoto tématu strhla, navíc účelově vířená některými médii píšícími na něčí objednávku, která tuto skutečnost prezentovala tak, že vlastně kvůli Ústeckému kraji končí dětská pohotovost v roudnické nemocnici.

Ústecký kraj v principu zodpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby a k tomu vymezuje jednotlivá spádová území – lékařská pohotovost je buď zajišťována všeobecným praktickým lékařem, nebo praktickým lékařem pro děti a dorost, případně společnou ordinací – v rámci Litoměřického okresu jsou to dvě oblasti – Litoměřice a Roudnice nad Labem. Ústecký kraj uzavírá s jednotlivými městy nebo přímo s ordinacemi v těch městech smlouvy o zajištění této veřejné služby, přičemž přispívá i finančně na zajištění provozu pohotovostní služby. Např. v letošním roce je pro litoměřickou nemocnici příspěvek Ústeckého kraje na zajištění lékařské pohotovosti pro dospělé i děti ve výši Kč 1,94 milionu, pro roudnickou nemocnici je to pouze pro dospěláckou pohotovost Kč 1,15 milionu a k tomu ještě doplácí Město Roudnice nad Labem dalších bezmála Kč 1,2 milionu!!

Nastavení sítě pohotovostních služeb pro děti a dorost se primárně soustředí na bývalé okresní nemocnice, což je v našem případě právě nemocnice v Litoměřicích, protože disponuje i mnohem kvalitnějším zázemím a vybavením.

Každopádně se pokusím shrnout hlavní argumenty, které byly uvedeny v důvodové zprávě, na jejímž základě tento finanční příspěvek nedoporučil přidělit nejen Odbor zdravotnictví Krajského úřadu, ale ani Výbor pro zdravotnictví, Rada Ústeckého kraje a nakonec tedy ani Zastupitelstvo Ústeckého kraje:

- lékařská pohotovost pro dospělé je s finanční podporou Ústeckého kraje v roudnické nemocnici provozována od roku 2012, přičemž po celou dobu Podřipská nemocnice v Roudnici deklaruje, že zcela dobrovolně provozuje při svém dětském oddělení též dětskou pohotovost, na níž dosud nikdy nepožadovala žádnou finanční podporu – o tom začala jednat až koncem roku 2017, což v lednu 2018 začala také medializovat takovým vydíracím způsobem, že když jí kraj nebo město tuto službu nezaplatí, tak ji přestane provozovat...;

- provozovat paralelně na litoměřickém okrese dvě dětské pohotovosti je riskantní z důvodu chybějících lékařů, tj. hrozí, že nebude možné tyto služby v plném rozsahu personálně zajistit – vychází se z konkrétních čísel, kdy na Litoměřicku a Lovosicku v tuto chvíli působí 16 dětských lékařů, přičemž na Roudnicku jich je pouze 7 a navíc několik z nich již nyní zajišťuje pohotovostní službu právě v Litoměřické nemocnici;

- třetí hlavní argument spočívá v tom, že pokud se začnou finančně podporovat další pohotovosti, ozvou se další nemocnice, které budou chtít také přispívat (např. Kadaň, Litvínov a další).

Závěr: S přihlédnutím k dosavadnímu systému zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost v kraji a nedostatku lékařů pro zajištění služeb v okrese Litoměřice nebylo zastupitelům Ústeckého kraje doporučeno rozšiřovat síť ordinací lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost.

Čísly, kolik kde bylo ošetřeno dětských pacientů, v tuto chvíli nedisponuji - každopádně tato nebyla kritériem pro rozhodování o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace.

dolecekv
Pokročilý pisatel
  Karma: -11  
Příspěvků: 63
Re:Dotazy na místostarostu - 23/05/2018 09:35
Pane místostarosto, dovolte, abych reagoval na Vaši odpověď týkající se dětské pohotovosti v Roudnici.

- lékařská pohotovost pro dospělé je s finanční podporou Ústeckého kraje v roudnické nemocnici provozována od roku 2012, přičemž po celou dobu Podřipská nemocnice v Roudnici deklaruje, že zcela dobrovolně provozuje při svém dětském oddělení též dětskou pohotovost, na níž dosud nikdy nepožadovala žádnou finanční podporu – o tom začala jednat až koncem roku 2017, což v lednu 2018 začala také medializovat takovým vydíracím způsobem, že když jí kraj nebo město tuto službu nezaplatí, tak ji přestane provozovat...;

Abych pravdu řekl, příliš nerozumím tomuto Vašemu argumentu. To, že Podřipská nemocnice provozovala od r. 2012 dětskou pohotovost bez nároku na dotaci a dobrovolně, bych ji já osobně neměl vůbec za zlé. Naopak, pokud ta služba byla obyvateli využívána, tak bych se na to díval pozitivně. To, že po určité době již nechce na pohotovost doplácet a požádá o příspěvek, se mi zdá celkem racionální. Nebo byste raději preferoval variantu, aby nemocnice dětskou pohotovost zrušila, aniž by se pokusila o příspěvek na provoz požádat? Nevím, jak chápete pojem "vydírání", ale mně ten požadavek na příspěvek a zároveň informaci o tom, co se stane, pokud příspěvek nedostane, zdá zcela legitimní a nenazval bych jej vydíráním.

- provozovat paralelně na litoměřickém okrese dvě dětské pohotovosti je riskantní z důvodu chybějících lékařů, tj. hrozí, že nebude možné tyto služby v plném rozsahu personálně zajistit – vychází se z konkrétních čísel, kdy na Litoměřicku a Lovosicku v tuto chvíli působí 16 dětských lékařů, přičemž na Roudnicku jich je pouze 7 a navíc několik z nich již nyní zajišťuje pohotovostní službu právě v Litoměřické nemocnici;

Tento problém bych spíše přenechal managementu nemocnic nebo jejich zřizovatelům, pokud se nepletu, ani v jednom případě (Roudnice, Ltm) tímto zřizovatelem není Ústecký kraj. Nebo jste zaznamenal za těch pár let paralelního provozu stav, že by jedna z pohotovostí nebyla personálně zajištěna?

- třetí hlavní argument spočívá v tom, že pokud se začnou finančně podporovat další pohotovosti, ozvou se další nemocnice, které budou chtít také přispívat (např. Kadaň, Litvínov a další).

Nevím, zda Vámi zmiňované nemocnice již pohotovost provozují bez příspěvku nebo máte strach, že by mohly tuto pohotovost chtít provozovat a žádat o příspěvek. Tady narážíme na to, proč jsem po Vás chtěl čísla, kolik pacientů pohotovost v Roudnici využilo. Ústecký kraj by přece měl mít zpracovanou koncepci poskytování a rozvoje dostupnosti zdravotních služeb, včetně dětské pohotovosti. Představuji si to tak, že se podle dojezdové vzdálenosti a počtu potenciálních pacientů definuje síť poskytovatelů, kteří budou schopni a ochotni tuto službu obyvatelům poskytnout a s těmi se bude jednat o podmínkách, případně na tyto služby bude vypsaná soutěž. Pokud tedy Ústecký kraj ví, že v Kadani nebo Litvínově je dětská pohotovost potřeba, pak by i ony měly dostat příspěvek.

Závěr: S přihlédnutím k dosavadnímu systému zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost v kraji a nedostatku lékařů pro zajištění služeb v okrese Litoměřice nebylo zastupitelům Ústeckého kraje doporučeno rozšiřovat síť ordinací lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost.

Čísly, kolik kde bylo ošetřeno dětských pacientů, v tuto chvíli nedisponuji - každopádně tato nebyla kritériem pro rozhodování o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace.


Rozuměl bych argumentu, že jste hlasoval pro neudělení dotace kvůli tomu, že v Roudnici byla dosud poskytovaná služba jakýmkoli způsobem nekvalitní nebo např. nebyl o její využití ze strany rodičů zájem, případně její provoz neodpovídá zpracované koncepci kraje. Ale argumenty, které jste zde uvedl, považuji za zástupné a z Vaší odpovědi mám pocit, že hlasování o příspěvku se spíše přeneslo do osobní roviny některých hlasujících vůči vedení Podřipské nemocnice. Z výše uvedeného je zřejmé, že hlasovat o finančním příspěvku bez znalosti čísel o využití dětské pohotovosti v Roudnici asi nebylo úplně šťastné a vypovídá to o skutečných prioritách krajských zastupitelů, včetně Vás.

Je mi jasné, že politický program hraje prim pouze do okamžiku uzavření volebních místností, ale závěrem bych Vám rád připomenul jeden prioritní bod z volebního programu ČSSD v Ústeckém kraji. Schválně jukněte občas semhle:

http://ustecky-kraj.cssd.cz/volebni-program-usteckeho-kraje/aktualita- z-kraje/1852/

Až se budete opět třeba někdy ucházet o voličské hlasy, zamyslete se prosím nad tím, jak tento program plníte a zda (nejen) tímto jedním hlasováním nejste s programem v rozporu.

Howgh


avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Místostarosta
  Karma: 1  
Příspěvků: 404
Re:Dotazy na místostarostu - 23/05/2018 16:46
Vážený pane Dolečku,

začnu od konce - v duchu hesla, na něž se odkazujete, by Městu Štětí výrazně pomohlo, kdyby přímo ve městě měla svoji stanici zdravotnická záchranná služba a tato rychlá sanitka sem nemusela jezdit z Roudnice nebo jiných měst - v té chvíli by opravdu časová úspora v řádu 10-15 minut mohla zachránit lidské životy nebo zmírnit jinak se prohlubující zdravotní komplikace občanů.

V této věci jsem již opakovaně jednal - největší problém ale není v tom, takovou stanici tady ve městě zřídit a provozovat, ale sehnat pro ni doktory, kteří by tu byli v aktivní službě na tom výjezdu. To je zkrátka největší problém!!

Co se Podřipské nemocnice a financování její dětské pohotovosti týče, tak jsem se snažil poctivě tlumočit argumenty, které v té souvislosti zazněly - nejsou to moje argumenty, ale argumenty, které konstatoval Odbor zdravotnictví, Zdravotní výbor, Rada kraje a nakonec i Zastupitelstvo. Nechtěl jsem se pouštět do spekulací, které jsem slyšel již mnohokrát od různých lidí i tady ve Štětí, že tam ani kolikrát dětští doktoři v době pohotovosti nebyli apod. Toto mi vážně nepřísluší...

Nevím, zda je v tom něco osobního - každopádně roudnická nemocnice byla v minulosti bohužel zprivatizována a dodnes se řeší různé soudní kauzy a spory, čili je vůbec otázka, jaký další osud ji čeká.... Bohužel riziko, že bude zprivatizována i nemocnice v Litoměřicích tu je také ve hře - doufám, že vypsaný tendr o pronájem litoměřické nemocnice vyhraje Krajská zdravotní, aby aspoň jedna nemocnice na celém litoměřickém okresu zůstala provozována jako veřejná služba!!

dolecekv
Pokročilý pisatel
  Karma: -11  
Příspěvků: 63
Re:Dotazy na místostarostu - 24/05/2018 09:10
Vážený pane místostarosto,

musím uznat, že jako dlouholetý politik dokážete velmi elegantně odbočit od diskutovaného tématu (viz problém pohotovosti v Roudnici a Vámi zmiňovaný případ stanice záchranné služby ve Štětí).

Nejprve bych se tedy vrátil k té pohotovosti. Rozumím tomu, že nikdo ze zastupitelů nemůže být odborníkem na všechno a každému je blízká jiná oblast, kterou v politice řeší. Nicméně pokud o nějakém tématu hlasuji, snažil bych si potřebné informace sehnat, abych se při hlasování mohl opřít spíše o svůj pohled, než se pak alibisticky vymlouvat, že jsem hlasoval na základě argumentů, které mi předložil někdo jiný. Pokud jste měl důvěryhodné informace o tom, že v Roudnici je na dětské pohotovosti něco v nepořádku, co jste udělal pro nápravu? V případě, že to jsou informace typu JPP, pak je zmiňovat v souvislosti s hlasováním krajského zastupitelstva, je trochu zvláštní, nemyslíte? Neměl by kraj přece jen tedy lepší možnosti ovlivnit kvalitu poskytované služby, pokud by se na ni finančně podílel?

Zeptám se ještě jinak - má Ústecký kraj zpracovaný nějaký plán (koncepci) ohledně dostupnosti pohotovostních služeb?

Teď zpátky ke stanici záchranné služby ve Štětí. Ano, asi se shodneme na tom, že mít takovou základnu ve Štětí by bylo z pohledu pacienta bojujícího o život přínosem. Pokud se o toto snažíte, máte zpracovanou nějakou statistiku dojezdových časů sanitek z Roudnice? Mně totiž nepřijde, že by Štětí na tom bylo v kontextu s ostatními místy v ČR nějak špatně, aby bylo nutné tuto stanici ve Štětí zřizovat (chápu, že čím dříve, tím lépe, ale......) Je třeba si uvědomit, že dojezdový čas sanitky není přímo úměrný vzdálenosti základny od místa zásahu. Jsou zde časové úseky (volání, předání informace operátorovi, nasednutí posádky.....), které se mohou zdát zanedbatelné, ale v součtu tvoří nezanedbatelnou část doby příjezdu, a tyto úseky nezkrátíte ani pokud budete mít stanici ve Štětí.

Zákon o zdravotnické záchranné službě (č.374/2011 Sb.) ukládá, aby místo události bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Můžeme se bavit o tom, zda to je moc (z pohledu člověka s infarktem), či v zimním provozu (z pohledu řidiče sanitky) málo.

V zákoně se uvádí toto:

Dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (dále jen „výjezdová základna“).

Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami vydává kraj; plán musí být krajem aktualizován nejméně jednou za 2 roky.

Pokud to tedy myslíte se zřízením stanice záchranné služby ve Štětí vážně, asi bylo jedním z vašich prvních kroků prosazení, aby tato stanice byla ve výše zmíněném plánu kraje, je to tak? Je tedy zahrnuta "výjezdová základna" ve Štětí do plánu Ústeckého kraje, či nikoli? Předpokládám, že pokud jste tak neučinil, budete argumentovat již uvedeným, totiž nedostatkem lékařů. Tady bych Vám rád připomenul další z vašich priorit volebního programu ČSSD v Ústeckém kraji:

...zařídíme návrat kvalitních český lékařů a sester do našich nemocnic.....

Jinak dnes je obecně trendem dělit výjezdové skupiny na rychlou lékařskou pomoc (RLP; posádka s lékařem) a rychlou zdravotnickou pomoc (RZP; zdravotnický záchranář + řidič sanitky). Stejně jako vy, ani já nejsem odborníkem na zdravotnictví, ale pokud si opravdu myslíte, že by Štětí mělo mít stanici záchranné služby, nebylo by tedy vhodnější spíše uvažovat o zřízení pouze RZP?

Teď mě tak napadá, nemáte strach z toho, že když by mělo Štětí stanici záchranné služby, tak by ji mohlo chtít třeba i jiné město?

Howgh

avatar: Miroslav Andrt Miroslav Andrt
Místostarosta
  Karma: 1  
Příspěvků: 404
Re:Dotazy na místostarostu - 11/06/2018 00:30
Vážený pane Dolečku,

dlužím Vám reakci na Váš poslední příspěvek, tedy napravuji...

Děkuji za Váš kompliment, ale za dlouholetého politika se opravdu nepovažuji - zastupitelem města jsem osmým rokem, zastupitelem kraje teprve rokem druhým - určitě jsou zde mnohem zkušenější persony, ty ale třeba nejsou ochotné na takovýchto diskusních fórech občanům odpovídat na jejich často i nepříjemné dotazy. Za sebe sděluji, co vím nebo si o té věci myslím, i s vědomím, že se to třeba nebude některým diskutujícím líbit.

Ve Vašem příspěvku mě nabádáte, že jsem měl něco udělat pro nápravu, pokud jsem měl pochybnosti... Předně musím konstatovat, že mě v té věci ani nikdo předem nekontaktoval, čili jsem vůbec netušil, že je nějaký problém. S krajským náměstkem pro zdravotnictví vyjednávalo vedení soukromé společnosti - Podřipské nemocnice - dále vedení Města Roudnice nad Labem, které nakonec bylo v té souvislosti také jakýmsi způsobem vydíráno. Opravdu se nechci pouštět na tenký led toho, za jakých okolností byla roudnická nemocnice zprivatizována - jednak tyto velmi spletité okolnosti ani neznám a navíc soudní spory s tím spojené ještě nejsou zdaleka u konce... Bohužel se z toho opět stává účelové politikum, přičemž mě se jen potvrzuje, že zdravotnictví má zůstat veřejnou službou pod veřejnou kontrolou. O to více se bojím, jaký osud nakonec bude mít nemocnice litoměřická, kde se také město rozhodlo vypsat jakýsi tendr na její dlouhodobý pronájem - pevně v té souvislosti doufám, že podobně jako ta roudnická neskončí v rukou nějakých finančních skupin, nýbrž že ji do správy získá Krajská zdravotní.

Zpět k dětské pohotovosti v Roudnici nad Labem - rozhodnutí, že tato služba nebude nadále provozována neučinil Ústecký kraj, nýbrž sama nemocnice. Roky ji dobrovolně provozovala jako bonusovou službu při svém dětském oddělení - najednou tento svůj přístup nemocnice změnila a kraj i město si vzala jako rukojmí. Nezlobte se na mě, ale takový způsob jednání mi nepřijde příliš šťastný...

Základní mantinely pro zajištění lékařské pohotovosti v Ústeckém kraji naleznete pod odkazem:
https://www.kr-ustecky.cz/lekarska-pohotovostni-sluzba-v-usteckem- kraji-v-roce-2018/d-1719545/p1=204375
Zde naleznete i popis základních rámců pro financování lékařské pohotovostní služby.
Jiný strategický dokument jsem nedohledal - každopádně limitujícím faktorem pro zajištění provozu lékařské pohotovostní služby v odpovídající kvalitě jsou dnes především samotní lékaři, kteří reálně chybí - viz v minulém příspěvku uváděná čísla. Vzal jsem si za svou argumentaci, že v případě nedostatku dětských doktorů bude určitě lepší, aby byla jedna stoprocentně fungující a garantovaná pohotovost v okrese, než aby se za každou cenu držely dvě, ale při problematickém personálním zajištění.

Statistiku dojezdu sanitek do Štětí zpracovanou nemám, ovšem vezměte v potaz, že záchranka má mít dojezdový čas do 20ti minut. Stanice záchranné zdravotnické služby se posunula z města na roudnické letiště, tj. od Štětí se de facto vzdálila. Možná to i tak do samého Štětí ve většině případů do 20ti minut i stihne - tedy za předpokladu, že zrovna nebude uzavřen most přes Labe... Ale ke Štětí patří i další obce - a třeba dojet na Újezd a ještě při tom chytit závory, tak se těch 20 minut jen těžko stíhá... Proto ta úvaha. Každopádně o této možnosti se aktuálně jedná a bude dále jednat právě v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí štětského mostu přes Labe. A jinak model by mohl stačit takový, jako má právě Město Úštěk, kde je také ve výjezdu aspoň ten zdravotnický záchranář.

A ano, máte pravdu - to, že je všeobecně nedostatek lékařů, je hlavní zatímní argument, aby se síť stanic zdravotnické záchranné služby v kraji dále nerozšiřovala. Na druhou stranu Ústecký kraj spolu s univerzitou i Krajskou zdravotní dlouhodobě usiluje o to, založit přímo v Ústí lékařskou fakultu, což by mohlo výhledově bilanci lékařů a zdravotnického personálu zlepšit.

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotokočárky
Dětská vozidla (24.02.2020)
Inzerát obsahuje fotoÚklid bytu
Práce a služby (21.02.2020)
Inzerát neobsahuje fotoGaraž
Pozemky a ostatní (20.02.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKoupím byt 3+1 nebo větší
Byty (11.02.2020)
Inzerát neobsahuje fotoVýměna bytu Štětí za Roudnici n/L
Byty (08.02.2020)
Inzerát obsahuje fotoKočárek na chalupu
Dětská vozidla (05.02.2020)
Inzerát neobsahuje fotoKuchyňský stůl
Práce a služby (04.02.2020)
Inzerát neobsahuje fotoAutomatická pračka
Za odvoz (04.02.2020)
Inzerát neobsahuje fotoNájem bytu
Byty (18.01.2020)
Inzerát neobsahuje fotoPronájem bytu
Práce a služby (17.01.2020)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek