www.steti.cz Mapa stránek  FAQ  Kontakty

Štětí
Oficiální portál města ŠTĚTÍ a Štětska

Teplota: 18.1°C
Dnes je Pátek, 26. duben 2019, svátek má Oto, zítra Jaroslav
Zprávy kabelové televize Štětí CZECHPOINT Zdravé město Štětí Městská policie Štětí - Aktuality 2011 Zdravotnická zařízení ve Štětí Š-Bazar Městská knihovna - Aktuality Zpravodaj města Štětí Diskuzní fórum Městské koupaliště ve Štětí Kvalita ovzduší Odpady
Facebook Městského úřadu ve Štětí Twitter Městského úřadu ve Štětí Instagram Městského úřadu ve Štětí Zprávy KTV Štětí
Občan
Podnikatel
Turista
Zahájení turistické sezóny [nové okno]

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 2. a 3. května 2019 bude Městský úřad Štětí z technických důvodů pro veřejnost zcela uzavřen.
Vítejte na portálu Města Štětí

Veřejné projednání odkanalizování sídel města Štětí

Tisk
Úterý, 18. květen 2010, 12:02
Město Štětí má zpracovanou studii odkanalizování jednotlivých sídel města, přičemž na základě vyhodnocení v ní uvedeném lze konstatovat, že s ohledem na finanční náročnost a následnou efektivitu realizované akce je doporučováno odkanalizování následujících sídel: Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno. V ostatních sídlech je doporučováno zachování dosavadního způsobu likvidace odpadních vod, tedy jako individuální.

Tímto Město Štětí zve občany jednotlivých sídel a všechny vlastníky budov v těchto sídlech k veřejnému projednání uvažovaného záměru a seznámení se s jeho koncepcí s tím, že jednání se uskuteční dne

26. 5. 2010 projednávání proběhne v KINĚ ve Štětí a sice následovně:

 • odkanalizování Počeplic – od 16,00 hodin,
 • odkanalizování Radouně, Chcebuze a Brocna – od 17,00 hodin,
 • odkanalizování Stračí – od 18,30 hodin.
Za Město Štětí budou na Vaše dotazy reagovat a bližší informace poskytovat – Ing. Radek Zahradník (zpracovatel studie), Petr Domorázek (místostarosta města) a Přemysl Pech (vedoucí odboru VRMM).

Doprava zajištěna (odjezd autobusu):
 • 15:50 Počeplice
 • 16:40 Brocno
 • 16:45 Chcebuz
 • 16:50 Radouň
 • 18:20 Stračí
Těšíme se na Vaší účast na těchto jednáních. 

Dopravní a organizační opatření při uzavírce silnice I/9 v Liběchově – most v Malém Liběchově

Tisk
Úterý, 11. květen 2010, 08:17
Na základě rozhodnutí Odboru dopravy, Krajského úřadu Středočeského kraje bude ve dnech 14.5. 2010 (od 10:00 hodin) – 17.5.2010 (do 10:00 hodin) uzavřen, z důvodu opravy, most na silnice I/9 v obci Liběchov (viz přiložená grafika).

Náhradní trasy autobusových linek a obsluha autobusových zastávek

Odklon linek veřejné dopravy ve směru Mělník – Liběchov – Štětí mimo Liběchov (155712, 250035), ukončení linky MHD Mělník (255001) v trase Mělník – Liběchov v autobusové zastávce Mělník, Vehlovice. Doprava na trase Mělník – Liběchov bude zajištěna pouze drážní dopravou, nebo autobusovou dopravou ze zastávky Liběchov, Rašínky.

Zrušení autobusových zastávek Liběchov, Malý Liběchov; Liběchov; Liběchov, železniční stanice; Liběchov, Ješovice, rozcestí; Liběchov, Ješovice, u lípy; Liběchov, Ješovice; Štětí, Počeplice; Štětí sídliště a Štětí, hotelový dům bez náhrady. Dopravu mezi zastávkami nebude možno zajistit veřejnou linkovou dopravou, která bude vedena po náhradní trase.

Náhradní trasa linek veřejné linkové dopravy v trase Mělník – Štětí:  I/16 – nový most– III/24637– III/24050–  III/26119– Štětí.  (trasa Mělník-Dolní Beřkovice-Horní Počáply-Štětí).   

V případě změny termínu zahájení nebo ukončení uzavírky budou dopravci neprodleně informováni, aby mohlo dojít k operativnímu odklonění a navrácení linek z a do původních tras.

Z  výše uvedených důvodů nebude zajištěna autobusová doprava v úseku Štětí - Počeplice ode dne 14.5.2010 od 10.00 hod do 17.5.2010 do 10:00 hod. Prosíme občany Počeplic                        o pochopení a vlastní dopravu dětí do škol. Ostatní autobusová doprava ve směru Mělník a Praha je zajištěna ze zastávky: Štětí, aut. nádraží  náhradní trasou přes Horní Počáply - Dolní Beřkovice - Mělník - Praha (zpět shodnou trasou).


 

Záměr prodeje bytové jednotky

Tisk
Pondělí, 03. květen 2010, 19:09

Město Štětí zveřejňuje záměr prodeje bytové jednotky č. 587/14 v domě čp. 586, 587, 588 ulice Radouňská, v obci Štětí, k. ú. Štětí I a to formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na základě předložených nabídek

Jedná se o bytovou jednotku 3+1 o výměře 69,4 m² v 1. pp domu čp. 587 v obci Štětí, k. ú. Štětí I vč. spoluvlastnického podílu v rozsahu 694/21505 vzhledem k celku na společných částech domu čp. 586, 587, 588 a spoluvlastnického podílu v rozsahu 694/21505 vzhledem k celku na pozemku parcelní č. 782.   

Výchozí cena byla stanovena ve výši 342 500,- Kč.

Obálka s nabídkovou cenou bude označena předmětem prodeje, tzn. „ bytová jednotka č. 14 v domě čp. 587, ulice Radouňská ve Štětí “ a textem „NEOTVÍRAT“. V žádosti bude uvedena identifikace žadatele (adresa trvalého bydliště, rodné číslo), nabízená kupní cena a čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu a jeho organizacím.

Lhůta pro podávání žádostí na podatelnu MěÚ Štětí je stanovena do 21.6.2010 včetně, do 17,00 hodin.

Informace o záměru prodeje podá MěÚ Štětí, odbor výstavby, rozvoje a majetku města, tel. +420 416 859 301, e-mail: alena.zahalkova@steti.cz
 

Dopravní omezení

Tisk
Středa, 28. duben 2010, 09:33
Z důvodu odpalu ohňostroje při tradičním pálení čarodějnic, bude v pátek 30.4.2010 od 17 do 23 hodin omezen provoz na mostě ve Štětí (komunikace III/26119). Všem řidičům za pochopení, za dodržování stanoveného dopravní značení a za trpělivost děkujeme.
 

Záměr prodeje bytových jednotek

Tisk
Středa, 28. duben 2010, 09:31
Město Štětí oznamuje konání  prodeje níže uvedených bytových jednotek formou veřejné dražby a sice v těchto termínech:

bytová jednotka č. 13 v objektu čp. 471, ulice Ostrovní ve Štětí
 • bytová jednotka 2+1 v 1. np o výměře 80,4 m² vč. spoluvlastnického podílu v rozsahu 804/23079  na společných částech domu čp. 471 a   spoluvlastnického podílu na pozemku parcelní č. 367 v rozsahu 804/23079, vše v obci Štětí, k. ú. Štětí I
 • prohlídka se uskuteční dne 25.5.2010 a 8.6.2010 ve 14,30 hod., dražba se uskuteční dne 17.6.2010, zápis ve 14,30 hod., zahájení v 15,00 hod., dražební jistota ve výši Kč 50 000,- , nejnižší podání ve výši Kč 525 000,-
bytová jednotka č. 9 v objektu čp. 586, ulice Radouňská ve Štětí
 • bytová jednotka 2+1 ve 3. np o výměře 51,7 m² vč. spoluvlastnického podílu v rozsahu 517/21505 na společných částech domu čp. 586, 587, 588 a   spoluvlastnického podílu na pozemku parcelní č. 782 v rozsahu 517/21505, vše v obci Štětí, k. ú. Štětí I
 • prohlídka se uskuteční dne 25.5.2010 a 8.6.2010 v 15,30 hod., dražba se uskuteční dne 17.6.2010, zápis v 15,30 hod., zahájení v 16,00 hod., dražební jistota ve výši Kč 40 000,-, nejnižší podání ve výši Kč 381 000,-
bytová jednotka č. 2 v objektu čp. 486, ulice U Stadionu ve Štětí
 • bytová jednotka 1+1 v 1. np o výměře 41,1 m² vč. spoluvlastnického podílu v rozsahu 411/16803 na společných částech domu čp. 486 a   spoluvlastnického podílu na pozemku parcelní č. 420 v rozsahu 411/16803, vše v obci Štětí, k. ú. Štětí I
 • prohlídka se uskuteční dne 25.5.2010 a 8.6.2010 v 15,00 hod., dražba se uskuteční dne 17.6.2010, zápis v 16,30 hod., zahájení v 17,00 hod., dražební jistota ve výši Kč 30 000,-, nejnižší podání ve výši Kč 290 250,-
Dražba se uskuteční v sále Kulturního střediska Města Štětí, Mírové náměstí 67.

Informace o konání prodeje podá MěÚ Štětí, odbor výstavby, rozvoje a majetku města, tel. 416 859 301, e-mail: alena.zahalkova@steti.cz
 

Mimořádné představení úspěšné české komedie Žený v pokušení

Tisk
Úterý, 27. duben 2010, 14:21
Městské kino ve Štětí oznamuje, že pro velký zájem diváků proběhne mimořádné představení úspěšné české komedie ŽENY V POKUŠENÍ v pátek 30.4. od 16.00,
 
čtvrtek 29.4. 18.00 - vyprodáno
pátek  30.4. 16.00 - vstupenky v prodeji
pátek  30.4. 18.00 - vstupenky v prodeji
 
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v pokladně kina, či tel.416 812 512.
 
Těšíme se na vaší návštěvu.
 

Změna v právní poradně JUDr. Jana Štětiny

Tisk
Pátek, 23. duben 2010, 09:48
K 31.03.2010 ukončil svoji činost právní poradny na Městském úřadu ve Štětí advokát JUDr. Jan Štětina, který tuto činnost provozoval vždy ve čtvrtek od 8.oo do 14.oo hodin.
 
Činnost této právní poradny advokátem JUDr. Janem Štětinou bude pokračovat v Obchodním centru, U tržnice 701 ve Štětí, 1. patro, a to od 22. 04. 2010, vždy každý čtvrtek do 9.oo do 12.oo hodin a od 13.oo do 16.oo hodin.
 

Záměr prodeje nebytové jednotky – garáže

Tisk
Úterý, 13. duben 2010, 20:42
Město  Štětí zveřejňuje záměr prodeje nebytové jednotky – garáže v obci Štětí, k. ú. Štětí I

jedná se o garáž evidenční číslo 376 spolu se stavebním pozemkem parcelní č. 428/4 v ulici Školní ve Štětí

Výchozí cena byla stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 105 380,- Kč .

Obálka bude označena předmětem prodeje a textem „NEOTVÍRAT“.
V žádosti bude uvedena identifikace žadatele (adresa trvalého bydliště, rodné číslo), nabízená kupní cena a čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu a jeho organizacím.
Lhůta pro podávání žádostí na podatelnu MěÚ Štětí je stanovena do 14.5.2010 včetně, do 11,00 hodin.

O zveřejnění záměru prodeje bylo rozhodnuto usnesením Rady města Štětí dne 1.4.2010 usnesením č. I/22.

Informace o záměru prodeje podá MěÚ Štětí, odbor výstavby, rozvoje a majetku města, tel. +420 416 859 301, e-mail: alena.zahalkova@steti.cz
 
<< Začátek < Předchozí 111 112 113 114 115 116 117 Následující > Konec >>

Výsledky 881 - 888 z 930
Kontaktní adresa:
Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Telefon: +420 416 859 315
E-mail: mesto@steti.cz

Datová schránka: fypbba8
Podatelna: epodatelna@steti.cz

Všechny kontakty MěÚ
Duben
Kino ŠtětíLOVEní
26.04.2019 (17:30)
Kino ŠtětíAVENGERS: Endgame
26.04.2019 (20:00)
SportŠtětí OPEN 2019 - z...
27.04.2019 (Celý den)
Kino ŠtětíAVENGERS: Endgame
27.04.2019 (17:30)
Kino ŠtětíLOVEní
27.04.2019 (20:30)
KulturaZahájení turistické...
28.04.2019 (Celý den)
KulturaSváťovo loutkové di...
28.04.2019 (15:30)
Kino ŠtětíJak vycvičit draka 3
28.04.2019 (17:30)
KulturaPálení čarodějnic
30.04.2019 (16:00)
KulturaDDM - Čarodějnický ...
30.04.2019 (16:00)

NEJNOVĚJŠÍ ...

v diskuzi

v Š-bazaru

Inzerát neobsahuje fotoProdej bytu 1+1 + lodžie, Štětí
Byty (25.04.2019)
Inzerát obsahuje fotoKoupím byt ve Štětí, Roudnici nebo Mělníku
Byty (13.04.2019)
Inzerát obsahuje fotoInvalidní vozík Sopur Easy
Práce a služby (10.04.2019)
Inzerát neobsahuje fotoHledám byt
Byty (09.04.2019)
Inzerát obsahuje fotoBezdrátový telefon Gigaset C300
Práce a služby (09.04.2019)
Inzerát obsahuje fotoLampa
Práce a služby (09.04.2019)
Inzerát neobsahuje fotoProdám kolo Author Vital 16
Kola (09.04.2019)
Inzerát obsahuje foto2x zimní pneu Michelin Pilot Alpin
Práce a služby (08.04.2019)
Inzerát obsahuje fotoProdám sekačku AL-KO 46B
Zahrada (06.04.2019)
Inzerát obsahuje fotoPuzzle Krtek
Práce a služby (06.04.2019)
Prohlášení o přístupnosti
Domů
Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek